برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1394 , دوره  4 , شماره  4 ; از صفحه 51 تا صفحه 70 .
 
عنوان مقاله: 

نگرش خلاق به صنعت گردشگري در ارتقاء سرمايه فرهنگي در ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، گروه علوم اجتماعی، رودهن، ایران
 
چکیده: 

زمينه: امروزه، گردشگري مهم ترين کالاي تجاري و شاخص رفاه زندگي و سبک زندگي است که به ويژه در کشورهاي در حال توسعه مورد توجه است. تمايل روزافزون ملت ها براي آشنايي با تمدن ها و فرهنگ ها، سبب شده اند که اين عامل بتواند در ارتقاء سرمايه فرهنگي جامعه به ويژه در بعد ملي با ايجاد همگرايي و غرور ملي به طور مثبت بدرخشد.
هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسي جايگاه و رابطه ميان شاخص هاي صنعت گردشگري و ارتقاء سرمايه فرهنگي در ايران است
.
روش: از نظر هدف اين تحقيق کاربردي و از نظر گردآوري اطلاعات، توصيفي پيمايشي است. جامعه آماري 350 نفر از مديران ارشد و کارشناسان فرهنگي در 31 استان کشور است که از طريق نمونه گيري تصادفي خوشه اي انتخاب شدند. ابزار اصلي پژوهش پرسشنامه هايي محقق ساخته است که با پايايي ضريب آلفاي کرونباخ (0.816) تاييد شده اند. براي آزمون فرضيه هاي آماري پژوهش، از تحليل عاملي و تحليل معادلات ساختاري و ضريب تعيين چندگانه استفاده شده است
.
يافته ها: يافته هاي پژوهش نشان مي دهد که مولفه «گردشگري» در وضعيت موجود 71% و در وضعيت مطلوب 43% از تغييرات ارتقاء سرمايه فرهنگي را تبيين و پيش بيني مي کند. نتايج مشخص مي کنند که بين «گردشگري» و «حفظ و صيانت از ميراث فرهنگي» و ارتقاء سرمايه فرهنگي در ايران همبستگي مثبت و معناداري وجود دارد و شاخص هاي اين دو مولفه به درستي مي توانند ارتقاء سرمايه فرهنگي در ايران را به ويژه در شرايط موجود پيش بيني کنند
.
نتيجه گيري: از آن جايي که جايگاه وضعيت مطلوب صنعت گردشگري و ميراث فرهنگي نسبت به وضعيت موجود در اين پژوهش کاهش يافته است، ايجاد نگرشي خلاق به سياست گذاري فرهنگي در قالب مديريت استرانژيک فرهنگي صنعت گردشگري و ميراث فرهنگي راهکار برون رفت از اين مشکل است؛ راهکاري که برنامه ريزان در راستاي تحقق سياست گذاري هاي ارتقاء فرهنگي فراهم مي کنند
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 135 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی