برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1394 , دوره  6 , شماره  1 ; از صفحه 18 تا صفحه 26 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه ديدگاه مدرسان و دانشجويان از عوامل موثر بر «ارزشيابي مدرس توسط دانشجو» در دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد: 1391

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پرستاری، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
 
چکیده: 

اين مطالعه با هدف مقايسه ديدگاه مدرسان و دانشجويان در مورد عوامل موثر بر ارزشيابي مدرس توسط دانشجو به صورت توصيفي مقايسه اي از نوع مقطعي در دانشگاه علوم پزشکي شهيد صدوقي يزد در سال 1391 انجام شده است. جامعه آماري مورد مطالعه، شامل تمامي مدرسان و دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي شهيد صدوقي يزد مي باشد، که تعداد 120 نفر از مدرسان شاغل در دانشگاه و 120 نفر از دانشجويان همين دانشگاه به صورت نمونه گيري طبقه اي مورد مطالعه قرار گرفتند. نظرات آنان توسط دو پرسش نامه مشابه ولي مجزا و در دو بخش جمع آوري شد. پرسش نامه ها به صورت جمع ايفا براي دانشجويان و خود ايفا براي مدرسان توزيع و گردآوري گرديد. پرسش نامه مورد استفاده در اين مطالعه، محقق ساخته بوده است که روايي و پايايي آن توسط محقق سنجيده شده است. داده ها پس از ورود به نرم افزار آماري SPSS، با استفاده از آزمون هاي آماري تي و مان ويتني مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. عوامل موثر بر ارزشيابي مدرس از ديدگاه مدرسان و دانشجويان به ترتيب اولويت عبارت بود از: حيطه مهارت آموزش تئوري مدرس، حيطه مهارت آموزش عملي مدرس، حيطه خصوصيات مربوط به مدرس (فردي، شخصيتي و ارتباطي) و حيطه خصوصيات مربوط به دانشجو. هر چند نتايج به دست آمده نشان از تشابه بين ديدگاه واحدهاي مورد مطالعه دارد، اما اختلاف آماري معناداري بين ديدگاه مدرسان و دانشجويان وجود دارد. به طوري که سطح نمرات مدرسان در هر يک از حيطه ها نسبت به دانشجويان بالاتر است. انجام ارزشيابي مدرسان توسط دانشجويان و بازخورد آن به مدرسان فرآيندي است که به بهبود تدريس در ارتقاي نظام آموزشي کمک مي کند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کلانی، ز.، و افشاری، ف.، و سهرابی، ز.، و مظلومی محمودآباد، س. (1394). مقایسه دیدگاه مدرسان و دانشجویان از عوامل موثر بر «ارزشیابی مدرس توسط دانشجو» در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد: 1391. توسعه ی آموزش جندی شاپور, 6(1), 18-26. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=244317Vancouver : کپی

کلانی زهره، افشاری فریبا، سهرابی زهره، مظلومی محمودآباد سیدسعید. مقایسه دیدگاه مدرسان و دانشجویان از عوامل موثر بر «ارزشیابی مدرس توسط دانشجو» در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد: 1391. توسعه ی آموزش جندی شاپور. 1394 [cited 2021July28];6(1):18-26. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=244317IEEE : کپی

کلانی، ز.، افشاری، ف.، سهرابی، ز.، مظلومی محمودآباد، س.، 1394. مقایسه دیدگاه مدرسان و دانشجویان از عوامل موثر بر «ارزشیابی مدرس توسط دانشجو» در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد: 1391. توسعه ی آموزش جندی شاپور, [online] 6(1), pp.18-26. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=244317. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 95 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی