برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1393 , دوره  6 , شماره  21 ; از صفحه 81 تا صفحه 91 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ضرورت هاي طراحي ابنيه با رويکرد معماري اکولوژيک در اکوسيستم تالاب بين المللي ميانکاله

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه معماری، دانشکده فنی و مهندسی گرگان، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران
 
چکیده: 

تالاب ميانکاله واقع در شمال شهرستان بهشهر به دليل موقعيت منحصربه فرد اکولوژيکي يکي از ذخاير باارزش کره مسکون لقب گرفته است و سازمان يونسکو براي آن شناسنامه و مشخصات ويژه تهيه کرده است. طرح هاي معماري و ابنيه احداث شده در ميانکاله بدون توجه به ويژگي هاي اکولوژيک تالاب صورت گرفته است به طوري که زيست بوم آن را به مخاطره انداخته است. لذا اهميت و ضرورت توجه به طراحي ابنيه با رويکرد معماري اکولوژيک در راستاي حفظ اکوسيستم تالاب ميانکاله احساس مي شود. هدف اصلي اين پژوهش بررسي و ارائه راهکارهايي است که بتواند در کاهش اثرات مخرب زيست محيطي در اکوسيستم تالاب ميانکاله موثر واقع شود. پژوهش حاضر از نوع توصيفي تحليلي بوده و باهدف بررسي ضرورت هاي طراحي ابنيه با رويکرد معماري اکولوژيک در اکوسيستم تالاب ميانکاله انجام شده است. جامعه آماري موردپژوهش شامل 100 نفر از کارشناسان و متخصصان مي-باشد که با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي سيستماتيک به عنوان نمونه آماري موردمطالعه، انتخاب شدند. ابزار مطالعه، پرسشنامه بوده که روايي و پايايي آن با استفاده از روش آلفاي کرونباخ (0.72) ارزيابي شد. اطلاعات جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون هاي آماري تک نمونه اي T و رگرسيون، تحليل شده است. نتايج حاصل از آزمون T نشان مي دهد که ضرورت هاي طراحي ابنيه با رويکرد معماري اکولوژيک در اکوسيستم تالاب ميانکاله، با اطمينان 95 درصد معنادار بوده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

الیاسی گرجی، ف.، و پژوهان فر، م. (1393). بررسی ضرورت های طراحی ابنیه با رویکرد معماری اکولوژیک در اکوسیستم تالاب بین المللی میانکاله. اکوبیولوژی تالاب (تالاب), 6(21), 81-91. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=244246Vancouver : کپی

الیاسی گرجی فرزانه، پژوهان فر مهدیه. بررسی ضرورت های طراحی ابنیه با رویکرد معماری اکولوژیک در اکوسیستم تالاب بین المللی میانکاله. اکوبیولوژی تالاب (تالاب). 1393 [cited 2021April21];6(21):81-91. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=244246IEEE : کپی

الیاسی گرجی، ف.، پژوهان فر، م.، 1393. بررسی ضرورت های طراحی ابنیه با رویکرد معماری اکولوژیک در اکوسیستم تالاب بین المللی میانکاله. اکوبیولوژی تالاب (تالاب), [online] 6(21), pp.81-91. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=244246. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 221 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی