برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1393 , دوره  6 , شماره  21 ; از صفحه 73 تا صفحه 80 .
 
عنوان مقاله: 

مطالعه اثرات عصاره هاي آبي و الکلي گياه مرزنجوش (.Origanum vulgare L) بر درصد بقا و برخي از شاخص هاي خوني ماهي کپور معمولي آلوده با آئروموناس هيدرو فيلا (Aeromunas hydrophila)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر، رشت، ایران
 
چکیده: 

از معمول ترين باکتري هاي موجود در آب شيرين سراسر جهان آئروموناس هيدرو فيلا است که اغلب سبب بيماري در ماهيان پرورشي مي شود. در طي سال هاي گذشته جهت مقابله با بيماري هاي عفوني آنتي بيوتيک ها به طور گسترده اي مورداستفاده قرارگرفته اند. در مقابل با رواج گرايش جهاني آبزي پروري سبز و توسعه سيستم هاي ارگانيک کاربرد گياهان داروئي به عنوان درمان آنتي بيوتيکي موردتوجه قرارگرفته است. در اين ميان مرزنجوش از گياهان مورداستفاده در طب سنتي مي باشد که براي درمان بسياري از بيماري ها کاربرد دارد. در اين تحقيق تاثيرات عصاره هاي آبي و الکلي گياه مرزنجوش بر درصد بقا و برخي از فاکتورهاي خوني ماهي کپور معمولي که به باکتري آئروموناس هيدرو فيلا آلودگي داشتند موردبررسي قرار گرفت. بدين منظور ابتدا عصاره هاي آبي و الکلي گياه مرزنجوش تهيه گرديد و در مرحله بعد تعداد 150 عدد ماهي کپور معمولي با ميانگين وزن 100±25 گرم تهيه شد. بعد از آداپتاسيون ماهي ها به 5 گروه در 3 تکرار (تعداد 10 عدد ماهي در هر تکرار) تقسيم شدند. در گروه شاهد مثبت تزريق سرم فيزيولوژي در ناحيه داخل صفاقي انجام شد و ماهيان هيچ گونه عصاره اي دريافت نکردند. در تيمار شاهد منفي تزريق باکتري زنده آئروموناس به ميزان 1.5±106 در ناحيه داخل صفاقي صورت پذيرفت و نمونه ها با غذاي عادي کپور تغذيه شدند. همين مقدار باکتري به 3 تيمار ديگر تزريق شد و به ترتيب تيمار سوم 16 گرم عصاره آبي، تيمار چهارم 1 گرم عصاره اتانولي و تيمار پنجم 0.25 گرم عصاره متانولي به ازاي هر 1000 گرم غذا دريافت کردند. بعد از اتمام دوره 35 روزه آزمايش از نمونه ها خون گيري و تست هاي سنجش فاکتورهاي خوني انجام شد. همچنين ميزان درصد بقا در طول دوره ثبت و محاسبه گرديد. نتايج نشان داد که عصاره هاي گياه مرزنجوش باعث تغيير در فاکتورهاي خوني ماهيان مبتلابه باکتري مذکور گرديده که اين تاثيرات با شدت بيشتر در عصاره هاي الکلي بخصوص متانولي نسبت به عصاره آبي مشاهده گرديد. همچنين ميزان درصد بقا در تيمار دريافت کننده عصاره متانولي اختلاف معني داري با تيمار شاهد از خود نشان داد که مي توان بيان کرد احتمالا بتوان از اين گياه براي درمان بيماري هاي ناشي از آئروموناس هيدرو فيلاي در ماهيان به عنوان يک مکمل و يا جايگزين آنتي بيوتيکي استفاده کرد. البته براي تجويز قطعي نياز به مطالعات تکميلي و وسيع تر احساس مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

بهمنی، م.، و حسینی فرد، س.، و اهدایی، م. (1393). مطالعه اثرات عصاره های آبی و الکلی گیاه مرزنجوش (.Origanum vulgare L) بر درصد بقا و برخی از شاخص های خونی ماهی کپور معمولی آلوده با آئروموناس هیدرو فیلا (Aeromunas hydrophila). اکوبیولوژی تالاب (تالاب), 6(21), 73-80. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=244243Vancouver : کپی

بهمنی محمود، حسینی فرد سیدمهدی، اهدایی مریم. مطالعه اثرات عصاره های آبی و الکلی گیاه مرزنجوش (.Origanum vulgare L) بر درصد بقا و برخی از شاخص های خونی ماهی کپور معمولی آلوده با آئروموناس هیدرو فیلا (Aeromunas hydrophila). اکوبیولوژی تالاب (تالاب). 1393 [cited 2021April15];6(21):73-80. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=244243IEEE : کپی

بهمنی، م.، حسینی فرد، س.، اهدایی، م.، 1393. مطالعه اثرات عصاره های آبی و الکلی گیاه مرزنجوش (.Origanum vulgare L) بر درصد بقا و برخی از شاخص های خونی ماهی کپور معمولی آلوده با آئروموناس هیدرو فیلا (Aeromunas hydrophila). اکوبیولوژی تالاب (تالاب), [online] 6(21), pp.73-80. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=244243>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 86 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی