برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1393 , دوره  6 , شماره  21 ; از صفحه 5 تا صفحه 15 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي بازده حذف نيترات فاضلاب کشاورزي کشت و صنعت کارون در تالاب مصنوعي جريان سطحي با کشت گياه وتيور (Vetiveria zizaniodes)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آبیاری و زهکشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 
چکیده: 

در بسياري از نقاط جهان، نيترات موجود در فاضلاب هاي کشاورزي، صدمات جدي، به کيفيت منابع آب وارد نموده است. در اين تحقيق، حذف آلودگي نيترات فاضلاب کشاورزي کشت و صنعت کارون، در تالاب مصنوعي جريان سطحي حاوي گياه وتيور بررسي شد. باهدف ارزيابي اثر نوع کشت گياه در تالاب مصنوعي، زمان ماند هيدروليکي و دماي محيط، بر کارايي تصفيه اين نوع سامانه ها، نه حوضچه به صورت موازي با مشخصات 3 متر طول، 1 متر عرض و 0.8 متر ارتفاع ساخته شد. جريان پيوسته فاضلاب، از آذر 1392 تا خرداد 1393 در اين سامانه ها برقرار شد. سه واحد از سامانه ها حاوي گياه به صورت کشت ريشه گياه در خاک، سه واحد به صورت کشت شناور و سه حوضچه بدون بستر متخلخل و گياه (شاهد) در نظر گرفته شد. زمان هاي ماند هيدروليکي انتخاب شده 5، 3 و 7 روز بود و براي هر زمان ماند، اين آزمايش در شش مرحله، به شدت 6 ماه تکرار شد. ميانگين دماي هوا در طي اين مدت از 8.92 تا 31.25 درجه سانتي گراد در نوسان بود. نيترات ورودي به سامانه ها و خروجي از آن ها، اندازه گيري و ميانگين بازده تصفيه، با استفاده از نرم افزار آماري SAS مقايسه شد. متوسط غلظت نيترات فاضلاب ورودي به هر واحد 20±3.76 ميلي متر بود. نتايج نشان داد، اثر نوع کشت گياه، زمان هاي ماند و تغييرات دما در بازده حذف نيترات در سطح احتمال 95 درصد معني دار است به طوري که ميانگين بازده حذف نيترات در زمان ماند 3 روز از 14.24 تا 37.52 درصد، در زمان ماند 5 روز از 16.32 تا 41.27 درصد و در زمان ماند 7 روز از 16.42 تا 50.51 درصد، متغير بود. همچنين نتايج حاصل از بررسي ها نشان داد، متوسط بازده حذف نيترات در سامانه کشت ريشه در خاک برابر 43.09 درصد، سامانه شناور 28.36 درصد و سامانه شاهد 15.66 درصد بود و حداکثر بازده حذف نيترات در همه سامانه ها، بازمان ماند طولاني تر (7 روز) اتفاق افتاد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

خوش نواز، ص.، و برومندنسب، س.، و معاضد، ه. (1393). بررسی بازده حذف نیترات فاضلاب کشاورزی کشت و صنعت کارون در تالاب مصنوعی جریان سطحی با کشت گیاه وتیور (Vetiveria zizaniodes). اکوبیولوژی تالاب (تالاب), 6(21), 5-15. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=244223Vancouver : کپی

خوش نواز صائب، برومندنسب سعید، معاضد هادی. بررسی بازده حذف نیترات فاضلاب کشاورزی کشت و صنعت کارون در تالاب مصنوعی جریان سطحی با کشت گیاه وتیور (Vetiveria zizaniodes). اکوبیولوژی تالاب (تالاب). 1393 [cited 2021April22];6(21):5-15. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=244223IEEE : کپی

خوش نواز، ص.، برومندنسب، س.، معاضد، ه.، 1393. بررسی بازده حذف نیترات فاضلاب کشاورزی کشت و صنعت کارون در تالاب مصنوعی جریان سطحی با کشت گیاه وتیور (Vetiveria zizaniodes). اکوبیولوژی تالاب (تالاب), [online] 6(21), pp.5-15. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=244223. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 55 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی