برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1394 , دوره  6 , شماره  2 ; از صفحه 107 تا صفحه 114 .
 
عنوان مقاله: 

خودکارآمدي در شايستگي باليني دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشکي تبريز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
 
چکیده: 

با توجه به ارتباط نزديک بين مفهوم کيفيت و شايستگي باليني و همچنين ارتقاي کيفيت خدمات پرستاري با افزايش شايستگي باليني، اين مطالعه با هدف تعيين خودکارآمدي در شايستگي باليني دانشجويان پرستاري و ارتباط آن با مشخصات فردي اجتماعي صورت پذيرفت. اين مطالعه توصيفي_تحليلي در دانشگاه علوم پزشکي تبريز در سال تحصيلي 1391-92 صورت گرفت. جهت جمع آوري داده ها از پرسش نامه خودکارآمدي براي شايستگي پرستاري حرفه اي استفاده شد که شامل 181 گويه مي باشد که در شش حيطه شامل حيطه ارتباط پرستار مددجو، حيطه ارتقاي سلامتي، حيطه پيش گيري از بيماري/صدمه، حيطه مراقبت حمايتي، حيطه مراقبت توان بخشي و حيطه عملکرد حرفه اي تدوين شده است. داده ها با نسخه 13 نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت. بر اساس يافته ها، ميانگين خودکارآمدي در شايستگي پرستاري حرفه اي 68.1±14.5 مي باشد. از ميان حيطه هاي مربوطه، حيطه عملکرد حرفه اي (73.02±16.4) بيشترين و حيطه ارتقاي سلامتي (64.7±16.6) کمترين سطح را دارد. در مطالعه حاضر ارتباط بين جنسيت و خودکارآمدي در شايستگي پرستاري حرفه اي معنادار بود (P=0.01). با توجه به اينکه خودکارآمدي در شايستگي پرستاري حرفه اي در محدوده متوسط قرار دارد، نياز است برنامه هاي پرستاري در راستاي افزايش خودکارآمدي دانشجويان با اتکاي بر کسب شايستگي باليني تعديل يابد و کسب شايستگي پرستاري در ارزيابي هاي پرستاري گنجانده شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

حسنخانی، ه.، و محجل اقدم، ع.، و رحمانی، آ.، و مجمدپورفرد، ز. (1394). خودکارآمدی در شایستگی بالینی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز. توسعه ی آموزش جندی شاپور, 6(2), 107-114. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=244208Vancouver : کپی

حسنخانی هادی، محجل اقدم علیرضا، رحمانی آزاد، مجمدپورفرد زینب. خودکارآمدی در شایستگی بالینی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز. توسعه ی آموزش جندی شاپور. 1394 [cited 2021April23];6(2):107-114. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=244208IEEE : کپی

حسنخانی، ه.، محجل اقدم، ع.، رحمانی، آ.، مجمدپورفرد، ز.، 1394. خودکارآمدی در شایستگی بالینی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز. توسعه ی آموزش جندی شاپور, [online] 6(2), pp.107-114. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=244208. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 132 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی