4 SID.ir | مقايسه تاثير آموزش بي نظمي هاي قلبي به دو روش سخنراني و نرم افزار چند رسانه اي بر ماندگاري دانش دانشجويان پرستاري

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه تاثير آموزش بي نظمي هاي قلبي به دو روش سخنراني و نرم افزار چند رسانه اي بر ماندگاري دانش دانشجويان پرستاري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پرستاری، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران
 
چکیده: 

انتخاب روش هاي آموزشي موثر از جمله اهداف و عناصر اصلي در برنامه ريزي هاي آموزشي محسوب مي شود. اين مطالعه با هدف «مقايسه تاثير آموزش بي نظمي هاي قلبي به دو روش سخنراني و نرم افزار چند رسانه اي بر ماندگاري دانش دانشجويان پرستاري» انجام شد. در اين مطالعه نيمه تجربي 45 نفر از دانشجويان ترم 7 پرستاري با روش تخصيص تصادفي به دو گروه (گروه سخنراني و گروه چند رسانه اي) جهت آموزش در نيم سال اول 1392 تقسيم شدند. دانش دانشجويان با آزمون 20 سوالي چهار گزينه اي در سه مرحله قبل، بعد و يادآور (2 ماه پس از مداخله) سنجيده شد و سپس داده ها با نسخه 19 نرم افزار SPSS در سطح معناداري 95 درصد مورد تجزيه قرار گرفتند. تفاوت معناداري در ميانگين نمرات قبل از مداخله در دو گروه مشاهده نشد (P>0.05) ليکن پس از مداخله ميزان سطح دانش دانشجويان در هر دو روش افزايش يافت (P>0.001). هم چنين در مرحله پس از آزمون ميانگين نمرات در هر دو گروه سخنراني و چندرسانه اي تفاوت معناداري داشتند (P<0.013). در مرحله يادآوري نيز ميانگين نمرات در گروه آموزش با نرم افزار چندرسانه اي و گروه سخنراني تفاوت معناداري داشتند (P<0.05). در نتايج، موثر بودن روش سخنراني و نرم افزار چند رسانه اي در مرحله پس آزمون، حکايت از مفيد بودن هر دو روش آموزشي مي نمايد؛ ليکن به منظور حفظ و بقاي بيشتر دانش دانشجويان آموزش به روش نرم افزار چند رسانه اي پيشنهاد مي گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 328
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی