برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1394 , دوره  6 , شماره  2 ; از صفحه 185 تا صفحه 190 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي و مقايسه ميزان افسردگي و اضطراب بين دانشجويان بومي و غير بومي دانشکده دندان پزشکي دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 
چکیده: 

دانشجويان رشته دندان پزشکي علاوه بر استرس هاي محيط آموزشي در معرض استرس هاي محيط باليني نيز قرار مي گيرند. اضطراب و افسردگي دو مقوله بسيار مهم در زندگي افراد مي باشد. در اين پژوهش که به صورت مقطعي مقايسه اي در ارديبهشت سال 1393 انجام شد، سعي شده تا مشخص شود که محيط تا چه حدودي بر روي فرد اثر مي گذارد. فرضيه تحقيق اشاره به آن دارد که ميزان افسردگي و اضطراب دانشجويان پسر غير بومي دانشکده دندان پزشکي دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز بيشتر از دانشجويان بومي است و در اين راستا و براي سنجش اين موضوع از دو آزمون معتبر (آزمون افسردگي بک، و آزمون اضطراب کتل) استفاده گرديد. روايي و پايايي پرسش نامه ها مجددا مورد ارزيابي قرار گرفت. از کل تعداد 123 نفر دانشجويان پسر شاغل به تحصيل، تعداد 62 نفر که 31 نفر آن ها دانشجويان بومي و 31 نفر ديگر از دانشجويان غير بومي بودند و سابقه تحصيل آن ها در دانشکده دندان پزشکي بيش از دو سال و از نظر وضعيت اقتصادي نيز داراي شرايط نسبتا متوسطي بودند، به صورت تصادفي ساده و به عنوان نمونه تحقيق انتخاب شدند. به منظور تجزيه و تحليل داده ها نيز از آمارهاي توصيفي درصد، فراواني، مد، ميانگين و انحراف معيار، آزمون تحليل واريانس يک راهه، آزمون t مستقل و ضريب همبستگي پيرسون و با استفاده از نسخه 21 نرم افزار آماري SPSS انجام شد و نتايج نشانگر اين بود که افسردگي و اضطراب دانشجويان بومي و غير بومي پسر با يکديگر تفاوت معناداري ندارد و در يک سطح مي باشند. در نتيجه فرضيه پژوهش رد مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 312 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی