4 SID.ir | بررسي تمايز و ساختار ژنتيکي ماهي سوف معمولي (Sander lucioperca) در درياچه سد ارس و تالاب انزلي
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

بررسي تمايز و ساختار ژنتيکي ماهي سوف معمولي (Sander lucioperca) در درياچه سد ارس و تالاب انزلي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه شیلات و بیولوژی دریا، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تنکابن، تنکابن، ایران
 
چکیده: 

هدف اين مطالعه بررسي تمايز و ساختار ژنتيکي جمعيت ماهي سوف معمولي (Sander lucioperca) در دو منطقه تالاب انزلي و درياچه سد ارس بود. در کل 60 نمونه ماهي سوف معمولي بالغ از اين دو منطقه در تابستان 91 جمع آوري شدند. از پنج جفت پرايمر ميکروستلايت، بر روي DNA ژنومي ماهي سوف معمولي استفاده گرديد که همگي پرايمرها چند شکل (پلي مورف) نشان دادند و از آن ها براي تعيين تمايز ژنتيکي استفاده شد. ميانگين اللي (Na) در جايگاه ها 5 (با دامنه 4 تا 7 الل) بود. هر دو منطقه نمونه برداري الهاي اختصاصي در تمامي جايگاه ها نشان دادند. ميانگين هتروزيگوسيتي قابل انتظار و مشاهده شده به ترتيب 0.731 و 0.650 محاسبه شد. ميانگين ضريب خويشاوندي در 5 جايگاه ميکروستلايت منفي بود. در بررسي تعادل هاردي وينبرگ (H-W) تمامي جايگاه ها به طور معني داري خارج از تعادل هاردي-وينبرگ بودند (P£0.001). ميزان شاخص تمايز (Fst) و جريان ژني (Nm) بر اساس فراواني اللي به ترتيب 0.092 و 2.4 محاسبه شد. بر اساس آزمون AMOVA ميزان Rst و Fst بين جمعيت هاي دو منطقه معني دار بود (P£0.01). ميانگين ضريب خويشاوندي (Fis) در پنج جايگاه منفي بود. ميزان فاصله ژنتيکي بين جمعيت ها 0.616 به دست آمد که نشان دهنده تمايز ژنتيکي بين جمعيت هاي مورد مطالعه است. اين بررسي، وجود تنوع و تمايز ژنتيکي جمعيت هاي ماهي سوف معمولي در تالاب انزلي و درياچه سد ارس را نشان داد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 84
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی