برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1393 , دوره  6 , شماره  22 ; از صفحه 73 تا صفحه 82 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه ميزان توليد علوفه Aeluropus lagopides در تالاب هامون در زمان خشک سالي و پرآبي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان، زابل
 
چکیده: 

هدف از اجراي اين پژوهش برآورد ميزان توليد علوفه A. lagopides تالاب هامون در زمان معمولي و خشک سالي مي باشد. براي اجراي اين تحقيق يک محدوده در داخل تالاب هامون انتخاب و سطح و تعداد پلات هاي نمونه برداري با توجه به نوع گونه و تغييرات پوشش گياهي تعيين گرديد. به منظور برآورد ميزان توليد علوفه ترانسکت خطي با توجه به يکنواختي پوشش گياهي مستقر و 10 پلات 1 متر مربعي به فاصله 50 متر از يکديگر بر روي آن گذاشته شد و در سه تکرار براي مدت دو سال (سال معمولي 89 و 90 خشک سالي) انجام پذيرفت. ميزان توليد علوفه به روش قطع و توزين، تعداد پايه، درصد تاج پوشش و درصد خاک لخت اندازه گيري گرديد. براي انجام تجزيه آماري از نرم افزار MSTATC استفاده شد. نتايج نشان داد که متوسط توليد علوفه A. lagopides در تالاب هامون پس از ورود آب و در زمان خشک سالي به ترتيب 8869 و 173 کيلوگرم در هکتار برآورد شد. متوسط خاک لخت تالاب هامون نيز در دو زمان موردبررسي 7.5 و 84.2 درصد برآورد گرديد. تعداد پايه هر پلات در دو زمان مزبور به ترتيب 19 و 14 پايه شمارش شد. ازاين رو در سال هاي معمولي هر پايه گياه قادر به توليد 46.7 گرم علوفه خشک بوده است. هم چنين متوسط درصد پوشش گياهي و خاک لخت در خشک سالي به ترتيب 15.8 و 84.2 درصد محاسبه شد. علاوه بر آن نتايج نشان داد که در ايام وجود آب و خشک سالي در تالاب هامون به ترتيب رابطه P=46.7N و P=15.7N بين توليد علوفه و تعداد پايه برقرار است. تجزيه و تحليل آماري داده ها نشان مي دهد که سال بر روي تعداد پايه، ميزان توليد، درصد پوشش گياهي و درصد خاک لخت اثر معني داري دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

جهان تیغ، م. (1393). مقایسه میزان تولید علوفه Aeluropus lagopides در تالاب هامون در زمان خشک سالی و پرآبی. اکوبیولوژی تالاب (تالاب), 6(22), 73-82. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=244184Vancouver : کپی

جهان تیغ منصور. مقایسه میزان تولید علوفه Aeluropus lagopides در تالاب هامون در زمان خشک سالی و پرآبی. اکوبیولوژی تالاب (تالاب). 1393 [cited 2021April15];6(22):73-82. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=244184IEEE : کپی

جهان تیغ، م.، 1393. مقایسه میزان تولید علوفه Aeluropus lagopides در تالاب هامون در زمان خشک سالی و پرآبی. اکوبیولوژی تالاب (تالاب), [online] 6(22), pp.73-82. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=244184>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 53 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی