برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

رابطه بين توانمندساز ها و فرآيندهاي مديريت دانش با عملکرد دانشگاه ها (مورد مطالعه: دانشگاه هاي دولتي منتخب استان اصفهان)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه اصفهان
 
چکیده: 

هدف اين پژوهش بررسي رابطه بين توانمندسازها و فرآيندهاي مديريت دانش با عملکرد دانشگاه هاي دولتي منتخب استان اصفهان بود. روش پژوهش توصيفي از نوع همبستگي بود. جامعه آماري اين پژوهش شامل کليه اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي دولتي منتخب استان اصفهان بوده است که به روش کوکران تعداد 203 نفر از آنها انتخاب گرديد. ابزار جمع آوري داده ها در اين پژوهش شامل پرسشنامه هاي توانمندسازهاي مديريت دانش لي و چوي (2003)، پرسشنامه فرآيندهاي مديريت دانش پارک (2006)، پرسشنامه عملکرد کاپلان و نورتون (2001) بوده که روايي محتوايي هر سه پرسشنامه بوسيله اساتيد متخصص مديريت مورد تائيد قرار گرفت. روايي سازه پرسشنامه ها با استفاده از تحليل عاملي تائيدي بررسي شد و ضريب پايايي پرسشنامه ها به ترتيب 93.8 و 0.95 و 0.89 بدست آمد. در اين پژوهش از آزمون ضريب همبستگي و رگرسيون چندگانه استفاده شد. يافته هاي پژوهش نشان داد رابطه بين توانمندسازها و فرآيندهاي مديريت دانش با عملکرد دانشگاه ها مثبت و معنادار بوده است. هم چنين بررسي نتايج بدست آمده از تحليل داده هاي مربوط به تعيين سهم مولفه هاي توانمندسازهاي مديريت دانش در پيش بيني ابعاد عملکرد دانشگاه ها به ترتيب 64.6 درصد از واريانس ديدگاه مالي، 45.5 درصد از واريانس ديدگاه مشتري، 51.1 درصد از واريانس ديدگاه فرآيندهاي درون سازمان، 49.4 درصد از واريانس ديدگاه رشد و نوآوري بوده و سهم فرآيندهاي مديريت دانش در پيش بيني ابعاد عملکرد دانشگاه ها به ترتيب 51.7 درصد از واريانس ديدگاه مالي، 37.2 درصد از واريانس ديدگاه مشتري، 44.1 درصد از واريانس ديدگاه فرآيندهاي درون سازماني، 49.2 درصد از واريانس ديدگاه رشد و نوآوري بوده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

فتاحیان، س.، و هویدا، ر.، و سیادت، س.، و طالبی، ه. (1393). رابطه بین توانمندساز ها و فرآیندهای مدیریت دانش با عملکرد دانشگاه ها (مورد مطالعه: دانشگاه های دولتی منتخب استان اصفهان). رهیافتی نو در مدیریت آموزشی, 5(4 (پیاپی 20)), 1-17. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=244149Vancouver : کپی

فتاحیان سیما، هویدا رضا، سیادت سیدعلی، طالبی هوشنگ. رابطه بین توانمندساز ها و فرآیندهای مدیریت دانش با عملکرد دانشگاه ها (مورد مطالعه: دانشگاه های دولتی منتخب استان اصفهان). رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. 1393 [cited 2021April22];5(4 (پیاپی 20)):1-17. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=244149IEEE : کپی

فتاحیان، س.، هویدا، ر.، سیادت، س.، طالبی، ه.، 1393. رابطه بین توانمندساز ها و فرآیندهای مدیریت دانش با عملکرد دانشگاه ها (مورد مطالعه: دانشگاه های دولتی منتخب استان اصفهان). رهیافتی نو در مدیریت آموزشی, [online] 5(4 (پیاپی 20)), pp.1-17. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=244149. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 71 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی