برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تحليل عاملي عوامل موثر بر توسعه کارآفريني زنان روستايي عضو صندوق هاي خرد سمنان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران
 
چکیده: 

اين پژوهش با هدف بررسي ويژگي هاي کارآفريني زنان روستايي عضو صندوق هاي اعتباري خرد سمنان صورت پذيرفته است. اين مطالعه بر حسب هدف کاربردي و از لحاظ نوع انتخاب روش، سرشماري مي باشد (N=170). از ابزار پرسشنامه براي جمع آوري اطلاعات استفاده گرديده است. براي سنجش روايي پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتيد راهنما و مشاور و متخصصين و صاحب نظران در امر ترويج و آموزش کشاورزي و همچنين مسوولين صندوق اعتباري استان سمنان استفاده شده است. براي بررسي پايايي، پرسشنامه در اختيار تعدادي از زنان عضو صندوق قرار گرفت و نتايج آن بررسي و آلفاي کرونباخ %88.5 به دست آمده که بيانگر آن است که قسمتهاي مختلف پرسشنامه از اعتبار لازم برخوردار است. به منظور تجزيه و تحليل داده هاي پژوهش از تحليل عاملي استفاده شده است بر اساس نتايج به دست آمده، ويژگي هاي کارآفرينان در 9 عامل دسته بندي شدند. سخت کوشي به عنوان عامل اول به تنهايي 14.33 درصد از واريانس کل را تبيين نمود که حاکي از اهميت بالاي اين عامل دارد. ساير عوامل نيز به ترتيب اهميت شامل: کانون کنترل دروني، ريسک پذيري رواني، ريسک پذيري مالي، نوآوري، تحمل ابهام، خلاقيت، پشتکار، فرصت طلبي بوده که به ترتيب 11.26، 9.49، 850.55، 7.8، 7.57، 6.98، 6.16، 5.39 درصد از واريانس کل را تببين نمودند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 182 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی