برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه بين سبک زندگي ارتقاء دهنده سلامت با کيفيت زندگي (مورد مطالعه: دانشجويان دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران در سال 1392)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 
چکیده: 

شيوه زندگي سالم منبعي ارزشمند براي کاهش شيوع و تاثير مشکلات بهداشتي و ارتقاي سلامت، تطابق با عوامل استرس زاي زندگي و بهبود کيفيت زندگي است. سبک زندگي به ما کمک ميکند تا آنچه را که مردم انجام مي دهند، دليل انجامشان و معني عملشان براي خودشان و ديگران را درک کنيم. در پژوهش حاضر، رابطه بين سبک زندگي ارتقاء دهنده سلامت با کيفيت زندگي در دانشجويان، مورد بررسي قرار گرفت. در مطالعه حاضر، 140 دانشجو با روش غير تصادفي سهميه اي از دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي انتخاب و با پرسشنامه SF36 و پرسشنامه سبک زندگي ارتقادهنده سلامت مورد آزمون قرار گرفتند. تجزيه تحليل داده ها به وسيله نرم افزار SPSS و با آزمون هاي آناليز واريانس يکطرفه، آزمون همبستگي اسپيرمن و آزمونهاي تي تست نرمال و غيرنرمال و تحليل رگرسيون، تحليل شدند. بين سبک زندگي ارتقاء دهنده سلامت و کيفيت زندگي دانشجويان رابطه معناداري وجود داشت (p=0.00). از ميان شش بعد رفتارهاي ارتقادهنده سلامت، «مسووليت پذيري در مقابل سلامت خود»، با ميانگين 28.54 بيشترين و «مديريت استرس» با ميانگين 9.03 کمترين امتياز را به خود اختصاص داده اند. از ميان هشت بعد کيفيت زندگي، «عملکرد جسمي» با ميانگين 26.64 بيشترين و «محدوديت در ايفاي نقش ناشي از وجود مشکلات جسماني» با ميانگين 4.82 کمترين امتياز را به خود اختصاص داده است. نتايج نشان داد که سبک زندگي ارتقادهنده سلامت با کيفيت زندگي دانشجويان رابطه مثبت قوي دارد و همچنين سبک زندگي و کيفيت زندگي دانشجويان با مقطع تحصيلي، وضعيت اشتغال و وضعيت تاهل دانشجويان رابطه معناداري دارد و تحليل رگرسيون نشان داد که متغير سبک زندگي ارتقاء دهنده سلامت پيش بيني کننده خوبي براي کيفيت زندگي مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

کلدی، ع.، و کبیران عین الدین، ح.، و محققی کمال، س.، و رضاسلطانی، پ. (1393). بررسی رابطه بین سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت با کیفیت زندگی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران در سال 1392). مطالعات توسعه اجتماعی ایران, 6(4 (مسلسل 24)), 87-96. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=244142Vancouver : کپی

کلدی علیرضا، کبیران عین الدین حمیده، محققی کمال سیدحسین، رضاسلطانی پوریا. بررسی رابطه بین سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت با کیفیت زندگی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران در سال 1392). مطالعات توسعه اجتماعی ایران. 1393 [cited 2021April15];6(4 (مسلسل 24)):87-96. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=244142IEEE : کپی

کلدی، ع.، کبیران عین الدین، ح.، محققی کمال، س.، رضاسلطانی، پ.، 1393. بررسی رابطه بین سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت با کیفیت زندگی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران در سال 1392). مطالعات توسعه اجتماعی ایران, [online] 6(4 (مسلسل 24)), pp.87-96. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=244142>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 873 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی