برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تبيين رابطه بين هويت هاي سه گانه فردي، اجتماعي و ملي با ميزان پايبندي شهروندان به فرهنگ شهروندي (مورد مطالعه: شهروندان شهر تهران در سال 1393)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه کاشان
 
چکیده: 

امروزه، فرهنگ شهروندي به عنوان مولفه کليدي توسعه اجتماعي و فرهنگي مورد توجه انديشمندان و صاحب نظران قرار گرفته است. در اين ميان، احساس تعلق به يک جامعه نتيجه عناصر عيني و ذهني تشکيل دهنده هويت فرد و اجتماع است که با ارجاع به مفهوم و مولفه هاي شهروندي مي توان آن را شناسايي کرد. اين مفاهيم داراي ارتباط نظام دار با يکديگر و با مفاهيم اصلي شهروندي مي باشند. بر اين اساس، هدف اصلي اين پژوهش، بررسي رابطه ابعاد سه گانه هويت (هويت فردي، اجتماعي و ملي) با ميزان پايبندي افراد به فرهنگ شهروندي در جامعه مورد مطالعه مي باشد.
اين مطالعه از نوع پيمايش بوده و داده هاي تحقيق با استفاده از تکنيک پرسشنامه توأم با مصاحبه جمع آوري گرديده است. جامعه آماري شامل کليه شهروندان واقع در سنين فعاليت شهر تهران در نيمه سال 1393 مي باشد. با استفاده از فرمول نمونه گيري کوکران، تعداد 1112 نفر به عنوان حجم نمونه تعيين و با استفاده از روش نمونه گيري سهيمه اي و به صورت تصادفي افراد نمونه انتخاب و مورد بررسي قرار گرفته اند. نتايج تحقيق با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون، رابطه مثبت و معني دار بين هر يک از متغيرهاي هويت فردي، هويت اجتماعي و هويت ملي با ميزان پايبندي به فرهنگ شهروندي به ترتيب برابر با 0.312، 0.382 و 0.279 در سطح اطمينان 99 درصد را تاييد نموده است. با توجه به نتايج تحليل رگرسيون چندگانه بر روي متغيرهاي تحقيق، در مجموع، سه متغير فوق 18 درصد از تغييرات متغير وابسته تحقيق را تبيين نموده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نیازی، م.، و جعفرپور برزکی، م.، و شفایی مقدم، ا. (1393). تبیین رابطه بین هویت های سه گانه فردی, اجتماعی و ملی با میزان پایبندی شهروندان به فرهنگ شهروندی (مورد مطالعه: شهروندان شهر تهران در سال 1393). مطالعات توسعه اجتماعی ایران, 6(4 (مسلسل 24)), 71-85. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=244140Vancouver : کپی

نیازی محسن، جعفرپور برزکی مرتضی، شفایی مقدم الهام. تبیین رابطه بین هویت های سه گانه فردی, اجتماعی و ملی با میزان پایبندی شهروندان به فرهنگ شهروندی (مورد مطالعه: شهروندان شهر تهران در سال 1393). مطالعات توسعه اجتماعی ایران. 1393 [cited 2021September25];6(4 (مسلسل 24)):71-85. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=244140IEEE : کپی

نیازی، م.، جعفرپور برزکی، م.، شفایی مقدم، ا.، 1393. تبیین رابطه بین هویت های سه گانه فردی, اجتماعی و ملی با میزان پایبندی شهروندان به فرهنگ شهروندی (مورد مطالعه: شهروندان شهر تهران در سال 1393). مطالعات توسعه اجتماعی ایران, [online] 6(4 (مسلسل 24)), pp.71-85. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=244140. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 1008 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی