نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي عوامل اجتماعي و اقتصادي موثر بر ارتقاء فرهنگ شهروندي (مورد مطالعه: شهر بوشهر)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
 
چکیده: 
فرهنگ شهروندي دريافت نوين زندگي جمعي انساني مي باشد که حاوي تعاملات پايدار انساني بوده و متاثر از مفاهيم فرهنگ و شهروندي در طول تاريخ بوده است که از ديدگاه جامعه شناسي، بازشناسي اجتماعي و فرهنگي، جايگاه مفاهيم فرهنگ و شهروند و به تبع آن فرهنگ شهروندي ضروري به نظر ميرسد. از اينرو مطالعات فرهنگ شهروندي روند تازه اي گرفته و با بازيابي مفاهيم دوگانه فرهنگ و شهروند و اهميت آنها در زندگي جمعي شهروندي، شکل و روح جديدي در مطالعات فرهنگ شهروندي دميده است.تحقيق حاضر درصدد شناسايي و بررسي عوامل اجتماعي و اقتصادي موثر بر ارتقاء فرهنگ شهروندي است. از اين منظر ضمن مروري بر فضاي مفهومي موضوع از تئوري شهروندي پارسونز، مارشال، ترنر و هابرماس براي تبيين موضوع بهره گرفته شده است و با عنايت به فرضياتي که از اين تئوري ها اخذ شده درصدد شناسايي تاثير عوامل اجتماعي و اقتصادي بر ارتقاء فرهنگ شهروندي است. با کاربرد روش پيمايش و با استفاده از تکنيک پرسشنامه بر روي 458 نفر از شهروندان شهر بوشهر از طريق نمونه گيري خوشه اي با سطح خطاي 0.05 و ضريب اطمينان 0.95 انتخاب شده اند، اطلاعات و داده هاي مورد نياز جمع آوري گرديد. نتايج بدست آمده حاصل از تجزيه و تحليل داده ها بيانگر آن است که متغيرهاي آگاهي از حقوق شهروندي، آگاهي از رويدادها و مناسبات داخلي و خارجي، مسووليت پذيري و رسانه بر ارتقاي فرهنگ شهروندي تاثير دارند همچنين متغيرهاي قانون مداري، منافع جمعي، عام گرايي، دسترسي به مراکز فرهنگي، درآمد و مسکن رابطه معني داري را با متغير وابسته نشان ندادند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مهدوی، س.، و عاشوری، ع. (1393). بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر ارتقاء فرهنگ شهروندی (مورد مطالعه: شهر بوشهر). مطالعات توسعه اجتماعی ایران, 6(4 (مسلسل 24)), 23-36. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=244130Vancouver : کپی

مهدوی سیدمحمدصادق، عاشوری علی. بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر ارتقاء فرهنگ شهروندی (مورد مطالعه: شهر بوشهر). مطالعات توسعه اجتماعی ایران. 1393 [cited 2022August15];6(4 (مسلسل 24)):23-36. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=244130IEEE : کپی

مهدوی، س.، عاشوری، ع.، 1393. بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر ارتقاء فرهنگ شهروندی (مورد مطالعه: شهر بوشهر). مطالعات توسعه اجتماعی ایران, [online] 6(4 (مسلسل 24)), pp.23-36. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=244130. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 543 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی