برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي سطح توسعه اجتماعي در شهر تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
 
چکیده: 

در اوايل دهه 1990 سازمان ملل، گزارش توسعه اي را با رويکرد به توسعه انساني منتشر کرد و از اواسط اين دهه، به ويژه در پي صدور بيانيه آمستردام، مولفه هاي مربوط به توسعه اجتماعي نظير سرمايه اجتماعي و کيفيت زندگي به ادبيات توسعه راه يافت. اين پژوهش با هدف بررسي توسعه اجتماعي در شهر تهران و با سنجش دو متغير اصلي توسعه اجتماعي (سرمايه اجتماعي و کيفيت زندگي) در اين شهر انجام شده است. نوع مطالعه از نظر مسير توصيفي - تبييني، از نظر هدف کاربردي، از نظر ميزان ژرفايي پهنانگر و از نظر زماني مقطعي بوده که با استفاده از روش پيمايش به گردآوري داده ها اقدام شده است. جامعه آماري پژوهش را کليه ساکنان شهر تهران و حجم نمونه را 400 نفر از ساکنان اين شهر تشکيل داده اند که نمونه ها با روش نمونه گيري طبقه اي متناسب با حجم، انتخاب و با استفاده از ابزار پرسشنامه پژوهشگر ساخته، که اعتبار آن با استفاده از اعتبار صوري و ارزياب ها و پايايي آن با استفاده از پايايي همساني دروني سنجيده شده است، گردآوري شده اند.
يافته هاي پژوهش نشان مي دهد که متغير کيفيت زندگي و سرمايه اجتماعي هر يک در سطح معناداري 0.01 رابطه مستقيم و مثبت با توسعه اجتماعي داشته و افزايش هر يک از اين دو متغير باعث افزايش سطح توسعه اجتماعي شهر تهران و کاهش هر يک موجب کاهش آن خواهد شد. هر چند که نتايج اين پژوهش از تاثير بيشتر کيفيت زندگي نسبت بر سرمايه اجتماعي در افزايش يا کاهش ميزان توسعه اجتماعي اين شهر تاکيد دارد (با توجه به نتايج رگرسيون چند متغيره)، اما توامان بودن تاثير اين دو متغير بر توسعه اجتماعي شهر تهران را نمي توان ناديده گرفت و افزايش سطح توسعه اجتماعي شهر تهران نيازمند ارتقاء همزمان سطح اين دو متغير است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 196 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی