برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1393 , دوره  1 , شماره  3 ; از صفحه 107 تا صفحه 124 .
 
عنوان مقاله: 

رابطه بين ويژگي هاي هيات مديره و زمان بندي گزارشگري مالي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ماهشهر
 
چکیده: 

از ديد کاربران صورت هاي مالي، به موقع بودن گزارشگري مالي يکي از ويژگي هاي با اهميت در مفيد بودن اطلاعات حسابداري است. زيرا، به هنگام بودن اطلاعات مي تواند به استفاده بهتر از اطلاعات مالي منجر شود. همچنين، زمان بندي ارائه صورت هاي مالي، يکي از تصميمات مهمي است که مديران بايد در خصوص افشاي اطلاعات اخذ نمايند. در اين تحقيق، رابطه بين برخي از ويژگي هاي هيات مديره (شامل اندازه هيات مديره، درصد مالکيت اعضاي هيات مديره، نسبت اعضاي غير موظف و دوگانگي مسووليت مديرعامل) و زمان بندي گزارش گري مالي بررسي شده است. داده هاي تحقيق با استفاده از جامعه آماري شامل 128 شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، براي دوره زماني 1384 تا 1390 به روش داده هاي ترکيبي و رگرسيون حداقل مربعات مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته اند. آزمون تشخيص در داده هاي ترکيبي (چاو و هاسمن) بيانگر استفاده از الگوي مقيد براي تخمين مدل رگرسيون بوده است. نتايج حاصل از تخمين مدل رگرسيون نشان داد که از بين ويژگي هاي هيات مديره، درصد مالکيت اعضاي هيات مديره در سهام شرکت و نسبت اعضاي غيرموظف (استقلال اعضاي هيات مديره) با تسريع در انتشار صورت هاي مالي رابطه مثبت معناداري دارد. همچنين، نتايج نشان داد که تعداد اعضاي هيات مديره و دوگانگي مسووليت مديرعامل در بين شرکت هاي نمونه، با زمان بندي گزارشگري مالي رابطه معناداري نداشته است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

عربی، م.، و حسن پور، ش. (1393). رابطه بین ویژگی های هیات مدیره و زمان بندی گزارشگری مالی. دانش حسابداری مالی, 1(3), 107-124. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=244065Vancouver : کپی

عربی مهدی، حسن پور شیوا. رابطه بین ویژگی های هیات مدیره و زمان بندی گزارشگری مالی. دانش حسابداری مالی. 1393 [cited 2021April11];1(3):107-124. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=244065IEEE : کپی

عربی، م.، حسن پور، ش.، 1393. رابطه بین ویژگی های هیات مدیره و زمان بندی گزارشگری مالی. دانش حسابداری مالی, [online] 1(3), pp.107-124. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=244065>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 140 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی