برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

عوامل موثر در شکست تزريق سورفکتانت به روش INSURE

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات سلامت باروری زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
 
چکیده: 

زمينه و اهداف: در نوزادان نارس خطر بروز سندرم ديسترس تنفسي وجود دارد. در مطالعات متعدد کاربرد فشار مثبت انتهاي بازدمي به همراه سورفکتانت بسيار موثرتر از کاربرد آن به تنهايي مي باشد. اين روش درماني INSURE ،Intubataion-Surfactant-Extubation)) ناميده مي شود. در اين مطالعه عواملي که در شکست اين روش درماني دخيل مي باشند مورد مطالعه قرار خواهند گرفت.
مواد و روش ها: يک مطالعه توصيفي تحليلي در سال 1390 تا 1391 در بخش مراقبتهاي ويژه نوزادان مرکز آموزشي- درماني الزهراي تبريز انجام شد. تمامي نوزادان نارس زير 37 هفته که بر اساس علايم باليني نياز به سورفکتانت داشتند وارد مطالعه شده وبه روش
INSURE سورفکتانت تزريق شد. نوزاداني که در بدو تولد انتوبه شدند از مطالعه خارج گرديدند. نوزاداني که در طي 72 ساعت پس از تزريق سورفکتانت نياز به انتوباسيون مجدد نداشتند به عنوان گروه موفق و نوزاداني که نياز به انتوباسيون مجدد پيدا کردند به عنوان گروه شکست در نظر گرفته شدند.
يافته ها: از نظر جنسيت، نوع زايمان، عوامل خطر مادري، دريافت کورتون قبل از تولد توسط مادر، تجزيه گازهاي خون شرياني ساعت اول تولد در بين دو گروه تفاوت آماري معني داري وجود نداشت. سن حاملگي و وزن تولد در گروه شکست
2.9±28.7 هفته و 545±1342 گرم و در گروه موفق 2.2±31 هفته و 472±1688 گرم بود (P<0.001). نمره آپگار دقيقه اول در گروه شکست 2.1±5.7 و در گروه موفق 1.3±7.5 و نمره آپگار دقيقه پنجم 1.5±7.6 و 1±8.8 به ترتيب در گروه شکست و موفق بود (P<0.001). نمره ديسترس تنفسي در گروه شکست 1±8.8 و در گروه موفق 1.3±7.1 بود (P<0.001). ميزان غلظت اکسيژن دمي مورد نياز (P<0.001)، شدت درگيري عکس سينه (P<0.001)، نياز به تکرار سورفکتانت (P<0.001)، نياز به تزريق خون (P<0.001) و وجود مجراي شرياني باز (P=0.003) و خونريزي داخل بطني (P=0.001) بين دو گروه تفاوت آماري معني داري داشت.
نتيجه گيري: در نوزادان نارس تر و کم وزن تر که نمره آپگار دقيقه اول و پنجم پاييني داشته در ساعات اول تولد به اکسيژن با غلظت بالايي نياز داشته باشند و نمره ديسترس تنفسي آنها بالا باشد ممکن است تجويز سورفاکتانت به روش
INSURE موفقيت آميز نباشد و به انتوباسيون مجدد نياز داشته باشند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 354
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی