4 SID.ir | تاثير ضدعفوني يک مرحله اي کل دهان بر ميزان سايتوکاين هاي IL-17 و IL-23 سرمي در بيماران مبتلا به پريودنتيت مزمن متوسط تا پيشرفته
کرونا در اخبار
وزارت بهداشتفارس ایسنا ایرنا جماران سیناپرس خبرآنلاین
کرونا
CoronaVirus
[COVID19]
کرونا در منابع علمی
CDC Nejm JAMA Lancet Cell BMJ Elsevier Oxford Nature Wiley Cambridge Medrxiv

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

تاثير ضدعفوني يک مرحله اي کل دهان بر ميزان سايتوکاين هاي IL-17 و IL-23 سرمي در بيماران مبتلا به پريودنتيت مزمن متوسط تا پيشرفته

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پریودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
 
چکیده: 

زمينه و اهداف: هدف از روش ضد عفوني يک مرحله اي کل دهان حذف يا کاهش سريع تمام پاتوژنهاي اوروفارنژيال بواسطه جرم گيري و تسطيح سطح ريشه، شستشوي زير لثه اي پاکتهاي پريودنتال و ضد عفوني سطح زبان است. هدف مطالعه حاضر بررسي تاثير اين روش بر ميزان IL-17 و IL-23 سرمي در بيماران مبتلا به پريودنتيت مزمن متوسط تا پيشرفته است.
مواد و روش ها: اين مطالعه کلينيکي بر روي 24 بيمار مبتلا به پريودنتيت مزمن جنراليزه متوسط تا پيشرفته که به طور تصادفي براي مطالعه انتخاب شدند انجام
گرفته است. 20 (11 مرد- 9 زن) سالم از لحاظ پزشکي و بدون تاريخچه دارو درماني در 6 ماه گذشته وارد مطالعه شدند. نمونه خوني بيماران بلافاصله قبل از درمان گرفته شد. ضد عفوني يک مرحله اي کل دهان در يک جلسه انجام گرفت. نمونه خوني دوم 6 هفته بعد از درمان گرفته شد. نمونه ها به روش ELISA از نظر ميزان IL-17 و IL-23 سرمي بررسي شدند. آناليز آماري به روش ناپارامتري ويلکاکسون با استفاده از نرم افزار آماري SPSS نسخه 15.0 انجام گرفت.
يافته ها: ميانگين مقادير قبل و بعد از درمان
IL-17 سرمي به ترتيب 10.38±38.6pg/ml و14.1±8.6pg/ml  مي باشد (0.003=P) و ميانگين مقادير قبل و بعد از درمان IL-23 سرمي به ترتيب 124.9±40.1pg/ml و17±8.8pg/ml  مي باشد (0.001=P)؛ که در هر دو مورد تفاوت معني دار است.
نتيجه گيري: در بيماران مبتلا به پريودنتيت مزمن متوسط تا پيشرفته ميزان
IL- IL-17 و IL-23 سرمي بعد از ضد عفوني يک مرحله اي کل دهان به طور معني داري کاهش مي يابد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 79
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی