برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير ضدعفوني يک مرحله اي کل دهان بر ميزان سايتوکاين هاي IL-17 و IL-23 سرمي در بيماران مبتلا به پريودنتيت مزمن متوسط تا پيشرفته

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پریودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
 
چکیده: 

زمينه و اهداف: هدف از روش ضد عفوني يک مرحله اي کل دهان حذف يا کاهش سريع تمام پاتوژنهاي اوروفارنژيال بواسطه جرم گيري و تسطيح سطح ريشه، شستشوي زير لثه اي پاکتهاي پريودنتال و ضد عفوني سطح زبان است. هدف مطالعه حاضر بررسي تاثير اين روش بر ميزان IL-17 و IL-23 سرمي در بيماران مبتلا به پريودنتيت مزمن متوسط تا پيشرفته است.
مواد و روش ها: اين مطالعه کلينيکي بر روي 24 بيمار مبتلا به پريودنتيت مزمن جنراليزه متوسط تا پيشرفته که به طور تصادفي براي مطالعه انتخاب شدند انجام
گرفته است. 20 (11 مرد- 9 زن) سالم از لحاظ پزشکي و بدون تاريخچه دارو درماني در 6 ماه گذشته وارد مطالعه شدند. نمونه خوني بيماران بلافاصله قبل از درمان گرفته شد. ضد عفوني يک مرحله اي کل دهان در يک جلسه انجام گرفت. نمونه خوني دوم 6 هفته بعد از درمان گرفته شد. نمونه ها به روش ELISA از نظر ميزان IL-17 و IL-23 سرمي بررسي شدند. آناليز آماري به روش ناپارامتري ويلکاکسون با استفاده از نرم افزار آماري SPSS نسخه 15.0 انجام گرفت.
يافته ها: ميانگين مقادير قبل و بعد از درمان
IL-17 سرمي به ترتيب 10.38±38.6pg/ml و14.1±8.6pg/ml  مي باشد (0.003=P) و ميانگين مقادير قبل و بعد از درمان IL-23 سرمي به ترتيب 124.9±40.1pg/ml و17±8.8pg/ml  مي باشد (0.001=P)؛ که در هر دو مورد تفاوت معني دار است.
نتيجه گيري: در بيماران مبتلا به پريودنتيت مزمن متوسط تا پيشرفته ميزان
IL- IL-17 و IL-23 سرمي بعد از ضد عفوني يک مرحله اي کل دهان به طور معني داري کاهش مي يابد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

ترک زبان، پ.، و پورعباس، ر.، و حاجیلویی، م.، و جعفری، ف.، و زرندی، ع. (1392). تاثیر ضدعفونی یک مرحله ای کل دهان بر میزان سایتوکاین های IL-17 و IL-23 سرمی در بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن متوسط تا پیشرفته. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز, 35(6), 20-25. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=243959Vancouver : کپی

ترک زبان پرویز، پورعباس رضا، حاجیلویی مهرداد، جعفری فرناز، زرندی علی. تاثیر ضدعفونی یک مرحله ای کل دهان بر میزان سایتوکاین های IL-17 و IL-23 سرمی در بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن متوسط تا پیشرفته. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1392 [cited 2021April23];35(6):20-25. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=243959IEEE : کپی

ترک زبان، پ.، پورعباس، ر.، حاجیلویی، م.، جعفری، ف.، زرندی، ع.، 1392. تاثیر ضدعفونی یک مرحله ای کل دهان بر میزان سایتوکاین های IL-17 و IL-23 سرمی در بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن متوسط تا پیشرفته. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز, [online] 35(6), pp.20-25. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=243959. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 27 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی