برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي مدل باروري شهر همدان در سال 1393 با استفاده از تحليل مسيري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات مدلسازی بیماریهای غیرواگیر، دانشگاه علوم پزشکی همدان
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: مهمترين شاخص رشد جمعيت، باروري مي باشد. باروري تحت تاثير مجموعه اي از عوامل فردي، اجتماعي، اقتصادي، جمعيتي، فرهنگي و زيستي قرار مي گيرد. هدف از اين مطالعه شناسايي عوامل موثر بر باروري (تعداد تولدهاي زنده) مي باشد.
روش کار: مطالعه حاضر يک بررسي مقطعي از نوع تحليل ماتريس همبستگي است، که بر روي نمونه 500 خانواري به روش نمونه گيري دو مرحله اي تصادفي انجام گرفت. ابتدا پرسشنامه اي تنظيم و جهت ثبت برخي اطلاعات جمعيتي و مواليد مادران در اختيار پرسشگران قرار گرفت. براي بررسي رابطه بين متغيرهاي مورد بررسي با الگوي باروري، مهمترين متغيرهاي تاثيرگذار بر باروري با استفاده از مدل نظري پژوهش و براساس متغيرهاي فردي و جمعيتي انتخاب و به روش تحليل مسير با استفاده از نرم افزار ليزرل مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
نتايج: متوسط تعداد تولدهاي زنده 500 زن ازداواج کرده شهر همدان برابر
2.18±0.904 نفر بود. از بين متغيرهاي مورد بررسي، تحصيلات زوجين (اثر کل برابر 0.421-) و تعداد حاملگي هاي ناخواسته ( اثر کل برابر0.27 ) به ترتيب بيشترين تاثير و سن ازدواج مرد (اثر کل برابر -0.00365) کمترين تاثير را بر ميزان باروري (تولد زنده) داشتند.
نتيجه نهايي: با توجه به اينکه تحصيلات بالاي زوجين مهمترين عامل بازدارنده بارداري و افزايش تولدهاي زنده در زنان ساکن شهر همدان مي باشد، بنظر مي رسد که با فرهنگ سازي در زمينه گرايش جوانان به ازدواج در سنين پايين و ارتقاي سطح آگاهي جامعه از پيامد هاي منفي کاهش رشد جمعيت، بتوان از تاثير کاهشي تحصيلات در کاهش باروري در سالهاي آتي پيشگيري نمود
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مهدی اخگر، م.، و سلطانیان، ع.، و محجوب، ح.، و کرمی، م. (1394). ارزیابی مدل باروری شهر همدان در سال 1393 با استفاده از تحلیل مسیری. مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان), 22(2 (مسلسل 76)), 122-128. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=243930Vancouver : کپی

مهدی اخگر معصومه، سلطانیان علیرضا، محجوب حسین، کرمی منوچهر. ارزیابی مدل باروری شهر همدان در سال 1393 با استفاده از تحلیل مسیری. مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان). 1394 [cited 2021May14];22(2 (مسلسل 76)):122-128. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=243930IEEE : کپی

مهدی اخگر، م.، سلطانیان، ع.، محجوب، ح.، کرمی، م.، 1394. ارزیابی مدل باروری شهر همدان در سال 1393 با استفاده از تحلیل مسیری. مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان), [online] 22(2 (مسلسل 76)), pp.122-128. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=243930. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 53 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی