برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي ميزان آنزيم پاراکسوناز و ظرفيت تام آنتي اکسيدان در بزاق بيماران مبتلا به ديابت نوع دو

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بیماریهای دهان, مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: با توجه به شيوع بيماري ديابت و عوامل متعددي که در پاتوژنز بيماري دخيل هستند، شناخت مکانيزم دفاعي آنتي اکسيداني بزاق در برابر راديکال هاي آزاد ممکن است بتواند راهکارهاي مفيدي در تشخيص و ارزيابي بيماري ديابت ارائه دهد. لذا هدف از اين مطالعه تعيين ميزان آنزيم پاراکسوناز و ظرفيت تام آنتي اکسيدان در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 بود.
روش کار: در اين مطالعه مورد- شاهدي 40 بيمار مبتلا به ديابت نوع 2 (20 مرد و 20 زن) با محدوده سني 60-40 سال و 40 فرد سالم بعنوان گروه شاهد انتخاب شدند. 5 ميلي ليتر بزاق غير تحريکي با استفاده از روش
spitting جمع آوري گرديد. ميزان اندازه گيري آنزيم پاراکسوناز (PON1) توسط کيت Human Paraoxonase Elisa و اندازه گيري ظرفيت آنتي اکسيداني تام (TAC) توسط روش Ferric Reducing Ability of Plasma; FRAP انجام گرديد. سپس کليه داده ها با استفاده از آزمون هاي پارامتريک و غير پارامتريک توسط نرم افزار آماري SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
نتايج: ميانگين
PON-1 در گروه مورد برابر 8.05±2.099 و در گروه شاهد برابر با 9.98±2.957 بود که اين اختلاف از نظر آماري معني دار بود (p=0.001) ميزان TAC در براق بيماران برابر با 377.38±191.229 و در گروه شاهد برابر با 402.25±189.105بود که اين اختلاف از نظر آماري معني دار نبود (p=0.56)
نتيجه نهايي: ميزان فعاليت آنزيم پاراکسوناز و ظرفيت آنتي اکسيداني تام بزاق در افراد مبتلا به ديابت نوع دو کاهش مي يابد. ضمنا ميزان ليپوپروتين هاي کم چگال در سرم افراد مبتلا به ديابت در مقايسه با افراد سالم بالاتر است
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

رعدی، ش.، و عبدالصمدی، ح.، و رنجبر، ا.، و رفیعیان، ن.، و برزویی، ش.، و روشنایی، ق.، و جزایری، م.، و منتظران، ف. (1394). بررسی میزان آنزیم پاراکسوناز و ظرفیت تام آنتی اکسیدان در بزاق بیماران مبتلا به دیابت نوع دو. مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان), 22(2 (مسلسل 76)), 114-121. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=243928Vancouver : کپی

رعدی شهربانو، عبدالصمدی حمیدرضا، رنجبر اکرم، رفیعیان نسرین، برزویی شیوا، روشنایی قدرت اله، جزایری مینا، منتظران فرشته. بررسی میزان آنزیم پاراکسوناز و ظرفیت تام آنتی اکسیدان در بزاق بیماران مبتلا به دیابت نوع دو. مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان). 1394 [cited 2021April15];22(2 (مسلسل 76)):114-121. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=243928IEEE : کپی

رعدی، ش.، عبدالصمدی، ح.، رنجبر، ا.، رفیعیان، ن.، برزویی، ش.، روشنایی، ق.، جزایری، م.، منتظران، ف.، 1394. بررسی میزان آنزیم پاراکسوناز و ظرفیت تام آنتی اکسیدان در بزاق بیماران مبتلا به دیابت نوع دو. مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان), [online] 22(2 (مسلسل 76)), pp.114-121. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=243928>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 57 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی