برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1394 , دوره  4 , شماره  1 ; از صفحه 42 تا صفحه 51 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي شيوع وضعيت بدون پوسيدگي دندان در دانش آموزان 6، 12 و 15 ساله شهر کرمان در سال هاي 1384-1379

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه کودکان، مرکز تحقیقات بیماری‌های دهان و دندان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: پوسيدگي دنداني شايع ترين بيماري ميکروبي و عفوني دندان هاست. يکي از شاخص هاي اپيدميولوژيک جهت تعيين شيوع پوسيدگي Basic Screening Survey (بررسي غربالگري عمومي) مي باشد. هدف از اين مطالعه تعيين شيوع وضعيت بدون پوسيدگي در بين دانش آموزان 6، 12 و 15 ساله شهر کرمان، طي مدت 5 سال تحصيلي بود.
روش ها: در اين مطالعه مقطعي، توصيفي- تحليلي، تعداد 15369دانش آموز 6، 12 و 15 ساله، به روش چند مرحله اي انتخاب شدند. جمع آوري داده ها طي 5 سال براساس معاينه باليني و پرسشنامه انجام شد. معاينات دنداني به کمک سوند نوک گرد و آينه دندانپزشکي انجام گرديد. پرسشنامه شامل سوالاتي در مورد سن، جنس، سطح سواد والدين، تعداد دفعات مسواک زدن و مراجعه به دندانپزشک بود. جهت تجزيه و تحليل داده ها، از آزمون
t مجذور کاي استفاده شد.
نتايج: نتايج اين مطالعه نشان داد که ميانگين شيوع وضعيت بدون پوسيدگي طي 5 سال در کرمان در دختران و پسران 6 ساله به ترتيب 17.8 درصد و 15.6 درصد، در دختران و پسران 12 ساله به ترتيب 24.5 درصد و 24.1 درصد و در دختران و پسران 15 ساله به ترتيب 21.5 درصد و 25.3 درصد بود. شيوع وضعيت بدون پوسيدگي با سن، رابطه معني دار داشت به طوري که در گروه سني 6 سال از دو گروه سني ديگر بيشتر بود.
بحث و نتيجه گيري: ميانگين شاخص وضعيت بدون پوسيدگي در دانش آموزان 6، 12 و 15 ساله شهر کرمان پايين تر از استاندارد سازمان بهداشت جهاني است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

اسکندری زاده، ع.، و سجادی، ف.، و ترابی، م.، و شریفی، م.، و امینی، ز.، و صاحب قلم، ب.، و مهدوی، س.، و اسدپور، س.، و احسان، ن.، و سعیدی، و.، و موسی زاده، م. (1394). بررسی شیوع وضعیت بدون پوسیدگی دندان در دانش آموزان 6, 12 و 15 ساله شهر کرمان در سال های 1384-1379. بهداشت و توسعه, 4(1), 42-51. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=243917Vancouver : کپی

اسکندری زاده علی، سجادی فاطمه السادات، ترابی ملوک، شریفی مریم، امینی زهرا، صاحب قلم بهرو، مهدوی سکینه السادات، اسدپور سیمین، احسان نیما، سعیدی وحید، موسی زاده محمود. بررسی شیوع وضعیت بدون پوسیدگی دندان در دانش آموزان 6, 12 و 15 ساله شهر کرمان در سال های 1384-1379. بهداشت و توسعه. 1394 [cited 2021April22];4(1):42-51. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=243917IEEE : کپی

اسکندری زاده، ع.، سجادی، ف.، ترابی، م.، شریفی، م.، امینی، ز.، صاحب قلم، ب.، مهدوی، س.، اسدپور، س.، احسان، ن.، سعیدی، و.، موسی زاده، م.، 1394. بررسی شیوع وضعیت بدون پوسیدگی دندان در دانش آموزان 6, 12 و 15 ساله شهر کرمان در سال های 1384-1379. بهداشت و توسعه, [online] 4(1), pp.42-51. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=243917. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 117 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی