برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1394 , دوره  4 , شماره  1 ; از صفحه 29 تا صفحه 41 .
 
عنوان مقاله: 

وابستگي به نيکوتين، وسوسه مصرف سيگار، موازنه تصميم گيري و ارتباط آن ها با آمادگي براي ترک سيگار در افراد سيگاري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده بهداشت، گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
 
چکیده: 

مقدمه: بر طبق الگوي بين نظريه اي، افراد در مراحل مختلف رفتار ترک سيگار قرار دارند و آمادگي افراد براي تغيير رفتار متفاوت از هم است. اين مطالعه با هدف تعيين وابستگي به نيکوتين، وسوسه مصرف سيگار، موازنه تصميم گيري و آمادگي براي ترک سيگار، در افراد سيگاري انجام گرفت.
روش ها: اين مطالعه از نوع مقطعي بود و تعداد 337 فرد سيگاري شهر اصفهان در سال 1391 با نمونه گيري آسان وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه هاي فرم کوتاه مراحل تغيير، تعادل تصميم گيري، و وسوسه مصرف سيگار
DiClemente و همکاران و Velicer و همکاران، پرسشنامه وابستگي به نيکوتين Fagerstrom به همراه برخي از متغيرهاي دموگرافيک بود. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از آزمون هاي آماري کروسکال واليس، من ويتني، کاي اسکوئر و ضريب همبستگي اسپيرمن در نرم افزار آماري SPSS نسخه 15 انجام گرفت.
نتايج: در طول حرکت از مرحله پيش تفکر به مرحله آمادگي، ميزان وابستگي به نيکوتين اگر چه کاهش نشان داد، ولي اين کاهش معني دار نبود. همچنين در طول حرکت از مرحله پيش تفکر به مرحله آمادگي، ميزان وسوسه اگرچه افزايش نشان مي دهد، ولي اين افزايش معني دار نبود. با حرکت از مرحله پيش تفکر به مرحله آمادگي، منافع درک شده ناشي از مصرف سيگار کاهش معني داري را نشان داد. همچنين ميانگين نمرات موانع درک شده ناشي از مصرف سيگار در افراد واقع در مرحله پيش تفکر نسبت به افراد واقع در دو مرحله ديگر به طور معني داري کمتر بود
.
بحث و نتيجه گيري: مداخلات لازم براي حرکت افراد به سمت مرحله آمادگي و همچنين اقداماتي حمايتي براي افراد واقع در مرحله آمادگي جهت حرکت آنان به مراحل عملياتي ترک سيگار محسوس است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

چرکزی، ع.، و شهنازی، ح.، و محمودی بادی، س.، و محمدیان جازی، م.، و خوشنویسان، م.، و عروجی، م.، و بهروش، ا. (1394). وابستگی به نیکوتین, وسوسه مصرف سیگار, موازنه تصمیم گیری و ارتباط آن ها با آمادگی برای ترک سیگار در افراد سیگاری. بهداشت و توسعه, 4(1), 29-41. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=243913Vancouver : کپی

چرکزی عبدالرحمان، شهنازی حسین، محمودی بادی سعید، محمدیان جازی مهدی، خوشنویسان محمد، عروجی محمدعلی، بهروش امید. وابستگی به نیکوتین, وسوسه مصرف سیگار, موازنه تصمیم گیری و ارتباط آن ها با آمادگی برای ترک سیگار در افراد سیگاری. بهداشت و توسعه. 1394 [cited 2021July28];4(1):29-41. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=243913IEEE : کپی

چرکزی، ع.، شهنازی، ح.، محمودی بادی، س.، محمدیان جازی، م.، خوشنویسان، م.، عروجی، م.، بهروش، ا.، 1394. وابستگی به نیکوتین, وسوسه مصرف سیگار, موازنه تصمیم گیری و ارتباط آن ها با آمادگی برای ترک سیگار در افراد سیگاری. بهداشت و توسعه, [online] 4(1), pp.29-41. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=243913. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 251 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی