برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثر برنامه آموزشي نظريه محور در پيشگيري از حاملگي هاي ناخواسته در زنان با نزديکي منقطع

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، خیابان جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، ساختمان پزشکی شماره 1، گروه آموزش بهداشت
 
چکیده: 

حاملگي ناخواسته از مشکلات اساسي در سلامت همگاني است که بروز آن با نزديکي منقطع افزايش مي يابد. مطالعه حاضر با هدف تاثير نظريه هاي رفتار برنامه ريزي شده و شناختي اجتماعي در تغيير روش پيشگيري از بارداري نزديکي منقطع به قرص هاي خوراکي پيشگيري از بارداري به منظور پيشگيري از حاملگي ناخواسته صورت گرفته است. تدوين برنامه آموزشي حضوري و غير حضوري بر اساس تئوري رفتار برنامه ريزي شده و نظريه شناختي اجتماعي صورت گرفت. جامعه پژوهش شامل زناني بودند که به مراکز بهداشتي مراجعه مي کردند و داراي معيارهاي ورود به مطالعه بودند. به داوطلبان در گروه مداخله آموزش هاي حضوري و غير حضوري ارائه مي شد و گروه کنترل نيز اقدامات مستمر را دريافت کردند. در فواصل قبل، يک و سه ماه بعد از مداخله آزمون بر اساس پرسشنامه اي که روانسنجي آن در طي دو مرحله کيفي و کمي انجام شده و تاييد شده بود صورت گرفت. نرم افزارSPSS  به منظور تجزيه و تحليل اطلاعات مورد استفاده واقع شد و از آزمون هاي آماري داده هاي تکراري، ويلکاکسون، آزمون کاي دو و تي تست استفاده گرديد. نتايج بيانگر آن بود که ميانگين باورهاي رفتاري و باورهاي هنجاري افراد در اين مطالعه با گذشت زمان تغيير نموده است و در زمان هاي متفاوت، اختلاف مشاهده شده در گروه آزمون معني دار و يا به عبارتي با گذشت زمان سازه هاي مذکور در جهت استفاده از قرص هاي پيشگيري از بارداري ارتقاء يافته اند. همچنين در گروه آزمون اختلاف معنادار در متغير کنترل رفتاري درک شده و قصد قبل و بعد از مداخله آموزشي به منظور استفاده از قرص هاي پيشگيري از حاملگي حاصل شده است. نتايج مطالعه بيانگر آن بود که مداخله نظريه محور تدوين شده قادر به ارتقاي قصد و رفتار در افراد گروه مورد پژوهش بوده و مي تواند به عنوان اساسي براي انجام مداخلات در گروه مورد پژوهش مورد استفاده قرار گيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 109 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی