برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

عوامل موثر بر بروز خطاهاي دارويي از ديدگاه پرستاران بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1392

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* قزوین، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
 
چکیده: 

بروز خطاهاي دارويي منجر به مرگ و مير بيماران و کاهش ايمني بيمار مي گردد و به همين دليل است که امروزه توجه به عوامل بروز خطاهاي دارويي به شدت اهميت يافته است . هدف از مطالعه حاضر بررسي عوامل موثر بر بروز اشتباهات دارويي از ديدگاه پرستاران بوده است. مطالعه حاضر به صورت مقطعي در سال 1392 صورت گرفت. جامعه پژوهش پرستاران 4 بيمارستان آموزشي قزوين بودند. حجم نمونه با توجه به فرمول معادل 204 نفر برآورد شد. ابزار مطالعه، پرسشنامه استاندارد شامل 2 بخش اطلاعات دموگرافيک و عوامل موثر بر بروز خطا بر اساس مقياس ليکرت بود که 3 حيطه پرستار، بخش و مديريت را شامل مي شد. ميانگين سن و سابقه کار پرستاران مورد مطالعه به ترتيب برابر با 32 و 8.5 سال بود. 87 درصد پرستاران مورد مطالعه مونث و 13 درصد مذکر بودند. از عوامل موثر بر بروز خطاهاي دارويي در حيطه پرستار، خستگي ناشي از کار اضافي و نداشتن فرصت کافي به ترتيب با ميانگين 3.15 و 2.94 بود. در حيطه بخش ميزان تراکم زياد کار با ميانگين 3.22 و ميزان سروصداي محيطي با مقدار 3.14 بيشترين ميانگين را دارا بودند، همچنين در حيطه مديريت: کمبود تعداد نيروي پرستاري و ناخوانا بودن دستورات دارويي هر دو با ميانگين 2.48 بيشترين مقدار را دارا بودند. با توجه به نتايج حاصل تعامل با پرستاران و مديريت صحيح اين بخش و همچنين وجود نيروي انساني کافي و آموزش ديده مي تواند بسياري از خطاها را کاهش داده و ايمني بيماران را ارتقا دهد. سيستم گزارش دهي مناسب در جهت رفع عوامل موثر بر بروز خطاها و برنامه ريزي صحيح در اين امر، بسيار کارا و اثربخش خواهد بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 218 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی