برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1394 , دوره  4 , شماره  1 ; از صفحه 1 تا صفحه 9 .
 
عنوان مقاله: 

رضايتمندي مراجعين از برنامه پزشک خانواده در شهرستان کرمان در سال 1389

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات مدل سازی در سلامت، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: برنامه پزشک خانواده يکي از مهم ترين برنامه ها در بخش بهداشت و درمان ايران محسوب مي شود و با توجه به اين که رضايت مي تواند در بهره وري منابع، کميت و کيفيت خدمات موثر باشد، مطالعه حاضر با هدف بررسي ميزان رضايتمندي از برنامه مذکور در کرمان انجام شد.
روش ها: مطالعه حاضر از نوع مقطعي بود که بر روي 370 نفر از جمعيت نواحي روستايي شهرستان کرمان که مجري برنامه پزشک خانواده بودند، انجام گرفت. روش نمونه گيري به صورت خوشه اي چندمرحله اي بود. داده ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوري گرديد. براي آناليز داده ها از شاخص هاي توصيفي و نيز براي بررسي ارتباط بين متغيرها از آزمون هاي آماري کاي مربع،
t-test و Anova استفاده گرديد.
نتايج: ميانگين سن افراد شرکت کننده در مطالعه
36.3±10.1 سال بود. رضايت %18.72 گيرندگان خدمت در سطح مطلوب، %60.85 در سطح نسبتا مطلوب و %20.43 در سطح نامناسب بود. بين وضعيت تاهل و وضعيت تحصيلات مراجعين با رضايت آن ها رابطه معني داري وجود داشت، به نحوي که ميزان رضايت در افراد متاهل بيشترين و در افراد با تحصيلات دانشگاهي کمترين بود. ولي بين سن و جنسيت با رضايت افراد رابطه آماري معني داري مشاهده نگرديد.
بحث و نتيجه گيري: به طور کلي، رضايت گيرندگان خدمت از برنامه پزشک خانواده در مرکز بهداشت شهرستان کرمان در سطح نسبتا مطلوبي مي باشد. البته حفظ وضعيت موجود و ارتقاء خدمات به موازات بالارفتن انتظارات مردم ضروري مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

برهانی نژاد، و.، و پورابراهیمی، م.، و ندریان، ح.، و ایرانپور، ع.، و تابع، ر.، و حسنی کبوترخانی، م. (1394). رضایتمندی مراجعین از برنامه پزشک خانواده در شهرستان کرمان در سال 1389. بهداشت و توسعه, 4(1), 1-9. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=243896Vancouver : کپی

برهانی نژاد وحیدرضا، پورابراهیمی محمدحسین، ندریان حیدر، ایرانپور عابدین، تابع راحله، حسنی کبوترخانی مرضیه. رضایتمندی مراجعین از برنامه پزشک خانواده در شهرستان کرمان در سال 1389. بهداشت و توسعه. 1394 [cited 2021April12];4(1):1-9. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=243896IEEE : کپی

برهانی نژاد، و.، پورابراهیمی، م.، ندریان، ح.، ایرانپور، ع.، تابع، ر.، حسنی کبوترخانی، م.، 1394. رضایتمندی مراجعین از برنامه پزشک خانواده در شهرستان کرمان در سال 1389. بهداشت و توسعه, [online] 4(1), pp.1-9. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=243896>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 45 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی