برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

برآورد رابطه بلندمدت بين مرگ و مير کودکان زير يک سال و عوامل فقر، شهرنشيني و توليد ناخالص داخلي سرانه در ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تبریز، دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی، دانشگاه تبریز
 
چکیده: 

تامين، حفظ و ارتقاء سطح سلامت کودکان زير يک سال به عنوان يک گروه آسيب پذير در خدمات بهداشتي درماني جايگاه ويژه اي دارد. ميزان مرگ و مير کودکان زير يک سال از جمله گوياترين شاخص هاي توسعه جوامع مختلف است. هدف پژوهش حاضر، برآورد رابطه بلندمدت بين مرگ و مير کودکان زير يک سال و عوامل فقر، شهرنشيني و توليد ناخالص داخلي سرانه در ايران در فاصله زماني 1348 تا 1389 است. براي تحليل موضوع از تابع عکس العمل ضربه اي و تجزيه واريانس بر اساس روش خودتوضيح برداري و آزمون هم انباشتگي جوهانسن - جوسيليوس استفاده شده است. بر اساس نتايج به دست آمده از اين روش، اثرگذاري ضرايب متغيرها بر اساس مباني نظري مورد انتظار و از نظر آماري معني دار بودند. نتايج پژوهش حاکي از آن است بود که در بلندمدت، يک درصد افزايش در فقر باعث افزايش 0.61 درصد در مرگ و مير کودکان زير يک سال شده و يک درصد افزايش در هر يک از متغيرهاي شهرنشيني و توليد ناخالص داخلي سرانه به ترتيب باعث کاهش 2.04 و 0.43 درصد در مرگ و مير کودکان زير يک سال مي شود. هم چنين نتايج بر اساس ضريب جمله تصحيح خطا، حاکي از آن بود که در هر دوره حدود 0.07 از عدم تعادل کوتاه مدت، براي رسيدن به تعادل بلندمدت تعديل مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

پناهی، ح.، و آل عمران، س. (1394). برآورد رابطه بلندمدت بین مرگ و میر کودکان زیر یک سال و عوامل فقر, شهرنشینی و تولید ناخالص داخلی سرانه در ایران. پایش, 14(4), 399-410. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=243892Vancouver : کپی

پناهی حسین، آل عمران سیدعلی. برآورد رابطه بلندمدت بین مرگ و میر کودکان زیر یک سال و عوامل فقر, شهرنشینی و تولید ناخالص داخلی سرانه در ایران. پایش. 1394 [cited 2021April22];14(4):399-410. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=243892IEEE : کپی

پناهی، ح.، آل عمران، س.، 1394. برآورد رابطه بلندمدت بین مرگ و میر کودکان زیر یک سال و عوامل فقر, شهرنشینی و تولید ناخالص داخلی سرانه در ایران. پایش, [online] 14(4), pp.399-410. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=243892. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 165 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی