برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1393 , دوره  16 , شماره  1 ; از صفحه 12 تا صفحه 17 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير آموزش تفکر انتقادي بر استرس شغلي پرستاران بخش روان پزشکي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بیمارستان روانپزشکی ابن سینا، میدان بوعلی، مشهد
 
چکیده: 

مقدمه: پرستاران شاغل در بخش هاي روان پزشکي سطح بالايي از استرس را در زندگي حرفه اي خود تجربه مي کنند، بنابراين استفاده از روش هاي پيشگيرانه و کارآمد، ضروري به نظر مي رسد. هدف از اين مطالعه، تعيين تاثير آموزش تفکر انتقادي بر استرس شغلي پرستاران شاغل در بخش روان مي باشد.
روش کار: نمونه اين پژوهش مداخله اي با گروه آزمون و شاهد را 60 نفر از پرستاران شاغل در بيمارستان روان پزشکي ابن سيناي مشهد در بهمن 1391 تشکيل مي دادند که تصادفي به دو گروه مساوي تقسيم شدند. ابزار پژوهش، پرسش نامه استرس شغلي کارازاک بود که در سه مرحله قبل از مداخله، يک و دو ماه بعد از مداخله تکميل شد. کارگاه دو روزه 6 ساعته به فاصله يک هفته براي گروه آزمون اجرا شد. در گروه شاهد نيز طي دو جلسه 6 ساعته به فاصله يک هفته، نشانه ها و اصطلاحات روان پزشکي آموزش داده شد. داده ها با آزمون هاي مجذور خي، تي، تحليل واريانس، فريدمن و با نرم افزار
SPSS نسخه 11.5 انجام شد.
يافته ها: ميانگين نمره استرس شغلي کلي گروه آموزش تفکر انتقادي از
92.1±7.6 به 84.8±6.4 در يک ماه بعد و 81.5±6.9 در مرحله پي گيري دو ماه بعد از مداخله تغيير يافته که به طور معني داري کمتر از گروه شاهد است (P<0.001). درگروه شاهد نيز ميانگين نمره استرس شغلي در مرحله يک ماه و پي گيري دو ماه بعد به طور معني داري نسبت به مرحله قبل از مداخله افزايش يافت (P<0.001).
نتيجه گيري: آموزش تفکرانتقادي مي تواند شيوه موثري براي کاهش استرس شغلي باشد، لذا پيشنهاد مي شود مورد توجه مديران قرار گيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 85 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی