برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1393 , دوره  16 , شماره  1 ; از صفحه 3 تا صفحه 11 .
 
عنوان مقاله: 

پيش بيني تغييرات ناگويي خلقي بر اساس هوش معنوي در بين معتادان شهر اردبيل

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* ایران، اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی، گروه روانشناسی
 
چکیده: 

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف پيش بيني تغييرات ناگويي خلقي بر اساس هوش معنوي در بين معتادان شهر اردبيل انجام گرفت.
روش کار: جامعه آماري اين پژوهش توصيفي- همبستگي تمام مردان داراي سوءمصرف مواد بودند که در آذر 1390 به مراکز ترک اعتياد در شهر اردبيل مراجعه مي کردند. نمونه اي به حجم 100 نفر (80 نفر معتاد به ترياک، 20 نفرمعتاد به هروئين) با روش نمونه گيري خوشه اي انتخاب شد. آزمودني ها، پرسش نامه هاي ناگويي خلقي تورنتو و هوش معنوي کينگ را تکميل کردند. سپس داده ها با استفاده از شاخص هاي آمار توصيفي، ضريب همبستگي پيرسون و روش رگرسيون هم زمان و گام به گام، تحليل شدند.
يافته ها: نتايج بررسي ضريب همبستگي پيرسون نشان داد که هوش معنوي کل و سه زيرمقياس آن (معناسازي شخصي، هوشياري متعالي و بسط حالت هوشياري) رابطه منفي معني داري (
P<0.05) با ناگويي خلقي دارند. در ادامه در بخش استنباطي، تجزيه وتحليل داده ها با روش رگرسيون هم زمان نشان داد که هوش معنوي کل 18 درصد از نمرات ناگويي خلقي را پيش بيني مي کند (P<0.001). تحليل با روش رگرسيون گام به گام نشان داد که از چهار زيرمقياس هوش معنوي، دو زيرمقياس (بسط حالت هوشياري و معناسازي شخصي) ناگويي خلقي را به طور معني داري (P<0.001) پيش بيني مي کنند.
نتيجه گيري: بر اساس يافته هاي اين پژوهش، مي توان از پرورش توانايي هاي هوش معنوي به عنوان تسريع بخش تنظيم هيجاني و يک سپر دفاعي در برابر اعتياد بهره جست و هم چنين مي توان با پرورش چنين ويژگي هايي در رهايي افراد معتاد، مدد رساند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

نریمانی، م.، و پوراسمعلی، ا. (1393). پیش بینی تغییرات ناگویی خلقی بر اساس هوش معنوی در بین معتادان شهر اردبیل. اصول بهداشت روانی, 16(1), 3-11. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=243871Vancouver : کپی

نریمانی محمد، پوراسمعلی اصغر. پیش بینی تغییرات ناگویی خلقی بر اساس هوش معنوی در بین معتادان شهر اردبیل. اصول بهداشت روانی. 1393 [cited 2021April22];16(1):3-11. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=243871IEEE : کپی

نریمانی، م.، پوراسمعلی، ا.، 1393. پیش بینی تغییرات ناگویی خلقی بر اساس هوش معنوی در بین معتادان شهر اردبیل. اصول بهداشت روانی, [online] 16(1), pp.3-11. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=243871. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 72 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی