برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثر عصاره الکلي زعفران (.Crocus sativus L) بر تغييرات شاخص هاي استرس اکسيداتيو در هيپوکامپ مدل هاي تجربي مالتيپل اسکلروزيس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 
چکیده: 

زمينه و اهداف: هدف از مطالعه حاضر بررسي اثرات عصاره الکلي زعفران بر تعديل شاخص هاي استرس اکسيداتيو در هيپوکامپ مدل هاي تجربي MS مي باشد.
مواد و روش ها: القاي
MS با تزريق مستقيم سم اتيديوم برومايد (0.01%) به ناحيه CA1 تشکيلات هيپوکامپي انجام گرفت. گروه هاي تيمار يک هفته پس از القاي MS عصاره الکلي زعفران را به صورت ريزتزريق و به مدت 3 روز و با دو دوز 5mg/rat و 10mg/rat دريافت نمودند. در خاتمه، نمونه برداري از هيپوکامپ انجام گرديد و شاخص هاي استرس اکسيداتيو مورد سنجش قرار گرفت. تجزيه و تحليل آماري داده هاي به دست آمده با روش آناليز واريانس يک طرفه و با آزمون تعقيبي Tukey انجام شد.
يافته ها: تزريق داخل هيپوکامپي سم اتيديوم برومايد تاثيري بر فعاليت آنزيم CAT نداشت؛ ولي به طور معني داري موجب افزايش ظرفيت تام آنتي اکسيداني ( (P<0.05و فعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيداني GPx و (P<0.05) SOD گرديد. تزريق موضعي کوتاه مدت عصاره زعفران موجب تعديل و کاهش قابل توجه ظرفيت تام آنتي اکسيداني (P<0.01) و فعاليت آنزيم هاي GPx و (P<0.05) SOD به ميزان نرمال گرديد. فعاليت آنزيم CAT به دنبال ريزتزريق زعفران افزايش معني داري را نشان داد (P<0.05).
نتيجه گيري: نتايج مطالعه حاضر نشان مي دهد که تزريق موضعي سم اتيديوم برومايد موجب افزايش توليد راديکال هاي آزاد مي گردد. افزايش فعاليت آنزيم هاي آنتي
اکسيداني نشان دهنده فعال شدن سيستم دفاعي است. عصاره زعفران به عنوان يک آنتي اکسيدان قوي احتمالا از طريق روبيدن گونه هاي بازفعال اکسيژن و پاکسازي محيط سلول ها از راديکال هاي آزاد، سبب تعديل شاخص هاي استرس اکسيداتيو مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

غفاری، ش.، و حاتمی، ح.، و دهقان، غ. (1394). اثر عصاره الکلی زعفران (.Crocus sativus L) بر تغییرات شاخص های استرس اکسیداتیو در هیپوکامپ مدل های تجربی مالتیپل اسکلروزیس. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز, 37(1), 40-49. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=243858Vancouver : کپی

غفاری شبنم، حاتمی حمیرا، دهقان غلامرضا. اثر عصاره الکلی زعفران (.Crocus sativus L) بر تغییرات شاخص های استرس اکسیداتیو در هیپوکامپ مدل های تجربی مالتیپل اسکلروزیس. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1394 [cited 2021April11];37(1):40-49. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=243858IEEE : کپی

غفاری، ش.، حاتمی، ح.، دهقان، غ.، 1394. اثر عصاره الکلی زعفران (.Crocus sativus L) بر تغییرات شاخص های استرس اکسیداتیو در هیپوکامپ مدل های تجربی مالتیپل اسکلروزیس. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز, [online] 37(1), pp.40-49. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=243858>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 75 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی