برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي سطوح سرمي ويترونکتين، hs-CRP و ارتباط آن با وسعت و شدت بيماري عروق کرونر قلبي در افراد غيرسيگاري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بیوشیمی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
 
چکیده: 

زمينه و اهداف: بيماري عروق كرونر [Coronary artery disease (CAD)] در اثر آترواسكلروزيس به وجود مي آيد. مطالعات نشان مي دهد چندين فاکتور متعدد وجود دارد که ارتباط تنگاتنگي با ايجاد و پيشرفت CAD دارد. مولکول هاي اتصالي مانند ويترونکتين (VN)، ممکن است نقش مهمي داشته باشند. هدف از مطالعه حاضر، بررسي سطوح سرمي VN و hs-CRP در بيماران عروق كرونر غيرسيگاري و ارتباط اين پارامترهاي مهم بيوشيميايي با وسعت و شدت بيماري  CADمي باشد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه 200 نفر شامل 160 نفر به عنوان گروه بيمار و 40 نفر به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شدند. بيماران بر اساس نتايج آنژيوگرافي به چهار دسته شامل 40 نفر از بيماران با آنژيوگرافي طبيعي بعنوان گروه نرمال (بدون گرفتگي رگ)، 40 نفر از گروه بيماران با گرفتگي يک رگ
(VD1)،40 نفر با گرفتگي دو رگ (VD2) و 40 نفر با گرفتگي سه رگ (VD3) تقسيم شدند. گروه شاهد نيز از افرادي انتخاب شد که هيچگونه سابقه بيماري قلبي نداشتند. فاکتورهايي چون بيماري کبد، کليه، ريه، بدخيمي ها و همچنين سيگار ملاک خروج از مطالعه بودند. سطوح سرمي VN با کيت الايزاي ويترونكتين انساني شرکتGlory science  و سطوح hs-CRP توسط روش ايمونوتوربيدومتريک مورد ارزيابي قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين سن در گروه بيمار 7±58 سال و در گروه شاهد 8±56 سال بود. اختلاف معني داري بين دو گروه در سن، جنس وجود نداشت. سطوح سرمي
VN و hs-CRP در گروه بيمار در مقايسه با گروه شاهد بطور معني داري افزايش يافته بود (P<0.05 در تمام موردها). همچنين سطوح سرميVN  در بين گروه نرمال با گرفتگي يک و سه رگ و بين دو رگ با سه رگ در مقايسه با گروه شاهد بطور معني داري افزايش يافته بود (p<0.05 در تمام موردها). سطوح سرمي hs-CRP در گروه بيمار در مقايسه با گروه شاهد بطور معني داري افزايش داشت (p<0.05).
نتيجه گيري: سطوح سرمي ويترونکتين و hs-CRP در بيماران عروق کرونر افراد غيرسيگاري افزايش معني داري در مقايسه با گروه شاهد داشت. اين پارامترها همچنين با وسعت و شدت بيماري ارتباط داشت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

خاکی خطیبی، ف.، و ابوالحسنی، س. (1394). بررسی سطوح سرمی ویترونکتین, hs-CRP و ارتباط آن با وسعت و شدت بیماری عروق کرونر قلبی در افراد غیرسیگاری. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز, 37(1), 20-27. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=243852Vancouver : کپی

خاکی خطیبی فاطمه، ابوالحسنی سخاوت. بررسی سطوح سرمی ویترونکتین, hs-CRP و ارتباط آن با وسعت و شدت بیماری عروق کرونر قلبی در افراد غیرسیگاری. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1394 [cited 2021April21];37(1):20-27. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=243852IEEE : کپی

خاکی خطیبی، ف.، ابوالحسنی، س.، 1394. بررسی سطوح سرمی ویترونکتین, hs-CRP و ارتباط آن با وسعت و شدت بیماری عروق کرونر قلبی در افراد غیرسیگاری. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز, [online] 37(1), pp.20-27. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=243852. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 57 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی