برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

رابطه موفقيت سنگ شکني با گروه هاي داراي اندکس توده بدني متفاوت

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه ارولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
 
چکیده: 

زمينه و اهداف: اندازه، شکل، محل، قوام و ويژگيهاي راديولوژيک سنگهاي ادراري ممکن است موفقيت سنگ شکني خارجي توسط امواج ضربه اي (ESWL) را که به واسطه وضعيت بدون سنگ تعيين مي گردد، متاثر سازند. شاخص توده بدني (BMI) که توسط اندازه گيري عيني چاقي است نيز بعنوان پيش بيني کننده نتيجه ESWL پيشنهاد شده است اما اين فرضيه بايستي توسط مطالعات کنترل شده تاييد گردد. هدف از اين مطالعه بررسي رابطه بين موفقيت  ESWLو گروه هاي مختلف شاخه توده بدني مي باشد.
مواد و روشها: در اين مطالعه مقطعي، 80 بيمار دچار سنگ ادراري که در طي يک سال تحت
ESWL قرار گرفته بودند بررسي شدند. بيماران بر اساس توده بدني به چهار گروه تقسيم شدند: 24.9-19 و 29.9-25 و 34.9-30 و ?35 گيلوگرم بر مجذور متر (شايان ذکر است که بيماران از نظر سن، جنس، مشخصات سنگ، (تعداد، محل، ترکيب شيميايي و اندازه سنگ) همسان سازي شده بودند. شش هفته بعد از ESWL بيماران به دو گروه بدون سنگ و داراي بقاياي سنگ تقسيم شدند. فراواني وضعيت بدون سنگ پس از ESWL بين گروه ها بررسي و مقايسه گرديد.
يافته ها: تعداد 80 بيمار (47 مذکر و 33 مونث) با ميانگين سني
9.30±45.66 بررسي گرديدند. تمامي بيماران داراي سنگ منفرد دستگاه ادراري فوقاني بودند و 80% سنگهاي بيماران از نوع کلسيم اگزالات بود. فراواني افراد بدون سنگ يا داراي بقاياي سنگي بعد از ESWL بترتيب برابر بود با (50 و 30 مورد). متوسط شاخص توده بدني در گروه بدون سنگ و داراي بقاياي سنگي بترتيب 4.58±42.28 و 3.66±33.85 کيلوگرم بر مجذور متر بود. ارزش پيشگويي کنندگي در مورد احتمال وجود بقاياي ستگ بترتيب داراي حساسيت و ويژگي 80 و 78 درصد بود.
نتيجه‌گيري: هرچقدر شاخص توده بدني بالاتر باشد احتمال باقي ماندن سنگ پس از ESWL بيشتر است. که در نتيجه پيشنهاد مي گردد در افراد با بيشتر از 30 روش سنگي شکني ديگري غير از ESWL در نظر گرفته شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 55 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی