برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1393 , دوره  12 , شماره  43 ; از صفحه 279 تا صفحه 294 .
 
عنوان مقاله: 

سنجش پايداري سکونتگاه هاي روستايي؛ مطالعه موردي سکونتگاه هاي روستايي فيروزآباد فارس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه پیام نور، مرکز فیروزآباد فارس
 
چکیده: 

هرگاه روند تحول و تکامل سازمان فضايي سکونتگاه ها و عوامل موثر در آن، تحت تاثير نيروها و روندهاي دروني و بيروني از لحاظ زماني در تقابل با يکديگر و شرايط مکاني، قرار گيرند، در نظام و عملکرد اين سازمان نابساماني هايي بوجود مي آيد که منجر به ناپايداري سکونتگاه هاي روستايي مي شود. در چنين شرايطي دخالت در نظام سکونتگاهي به منظور پايدار نمودن و بهينه سازي آن ضروري است. هدف اين مقاله اين است که با رويکردي همه جانبه وضعيت پايداري و عوامل موثر بر 75 سکونتگاه روستايي فيروزآباد با استفاده از روش پيمايشي (از سال 1370 تا سال 1390) مشخص شود. جامعه آماري در اين تحقيق شامل 369 آبادي شهرستان فيروزآباد است. جهت تعيين تعداد روستاهاي نمونه ابتدا بر اساس درصد رشد جمعيت به دو گروه داراي رشد مثبت (47 درصد) و رشد منفي (53 درصد) به عنوان مبنايي جهت پايداري و ناپايداري تفکيک شده سپس بر اساس روش کوکران حجم نمونه اي برابر با 75 روستا انتخاب شده است. جمع آوري داده ها از طريق مطالعات ميداني و پرسشنامه با حجم 381 نفر و استفاده از شاخص هاي وزني و تحليل فضايي با استفاده از نرم افزار SPSS و GIS صورت گرفته است. يافته ها نشان مي دهد که بعد زيست محيطي با 44 درصد بيشترين تاثير را بر روي سکونتگاه هاي روستايي فيروزآباد داشته است به طوري که با تغيير يک واحد آن به اندازه 804. بر روي انحراف معيار پايداري تاثيرگذار خواهد بود. نتايج تحقيق نشان مي دهد که سهم کاهش منابع آب ساليانه و کميت آب در بين ابعاد زيست محيطي بيشتر از بقيه بوده به طوري که اين دو شاخص حدود 34 درصد تغييرات زيست محيطي را تبيين مي کنند و بين اين دو نيز سهم کاهش ساليانه منابع آب با 43 درصد بيشتر بوده است. همچنين تحليل فضايي نشان دهنده اين است که روستاهايي که از ناپايداري بيشتري برخوردار بوده اند به سمت حاشيه دشت کشيده شده اند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 222 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی