برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1393 , دوره  5 , شماره  3 ; از صفحه 29 تا صفحه 44 .
 
عنوان مقاله: 

مدل شايستگي مرتع از جنبه زنبورداري با استفاده از GIS (مطالعه موردي: مراتع طالقان)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده مهندسی، گروه منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوشهر
 
چکیده: 

قابليت استفاده از مرتع جهت کاربري زنبورداري، با درنظر داشتن بهره برداري پايدار از اراضي و ارائه مدل موردي تعيين شايستگي مرتع طالقان از اهداف اين تحقيق بوده است. در تعيين شايستگي مرتع با استفاده از روش پيشنهادي فائو و سامانه اطلاعات جغرافيايي(GIS) با ملاحظه عوامل موثر بر شايستگي زنبورداري و تلفيق آن ها نقشه هاي نهايي ارائه گرديد. نمونه برداري در تيپ هاي گياهي منطقه به روش تصادفي- سيستماتيک با استقرار 3 ترانسکت 200 متري و 30 پلات يک متر مربعي در راستاي آن مستقر و داده هاي حضور و عدم حضور گياهان شهد زا و گرده زا، درصد پوشش گياهي شهدزا و گرده زا، تراکم و درصد ترکيب پوشش گياهي مورد علاقه زنبورعسل برداشت گرديد. در تعيين شايستگي مرتع جهت زنبورداري سه زير مدل پوشش گياهي، عوامل محيطي و منابع آب لحاظ گرديد. در زير مدل پوشش گياهي (طول دوره گلدهي، ترکيب گياهي شهد زا و گرده زا و جذابيت گونه هاي مورد استفاده زنبورعسل)، در زير مدل عوامل محيطي نيز جاده و مسيرهاي دسترسي به تيپ ها، ارتفاع و دما به طور مساوي و خاک (با تاثير غير مستقيم آن بر پوشش گياهي) و در نهايت در زير مدل منابع آب (دسترسي به منابع آبي) از فاکتورهاي موثر و تاثيرگذار به دست آمد. از بين عوامل مورد بررسي کاهش درصد پوشش گياهي شهدزا و گرده زا، وجود گياهان با کلاس-هاي پايين جذابيت (III) و (IV) و کوتاهي طول دوره گلدهي، جاده و خاک در بعضي از تيپ ها از مهمترين عوامل محدود کننده شايستگي و پراکنش مناسب منابع آب، دما و ارتفاع در منطقه مهم ترين عوامل مطلوب و افزايش دهنده شايستگي مرتع براي زنبورداري در منطقه مورد مطالعه بودند. نتايج حاصل از تعيين شايستگي مراتع طالقان مياني نشان مي دهد که از مجموع 37977.2 هکتار اراضي منطقه مورد مطالعه، 235 هکتار (%0.61) در طبقه شايستگي 1S (بدون محدوديت)، 7798 هکتار (20.53%) در طبقه شايستگي 2S (با محدوديت اندک)، 9961 هکتار (26.29%) در طبقه شايستگي 3S (با محدوديت زياد)، 8861 هکتار (23.33%) در طبقه شايستگي N (غير شايسته) بوده و درکل حدود 21% منطقه، داراي طبقه شايستگي عالي تا خوب از نظر زنبورداري به دست آمد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

فدایی، ش.، و ارزانی، ح.، و آذرنیوند، ح.، و نهضتی، غ.، و کابلی، س.، و امیری، ف. (1393). مدل شایستگی مرتع از جنبه زنبورداری با استفاده از GIS (مطالعه موردی: مراتع طالقان). سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی ( کاربرد سنجش از دور و GISدر علوم منابع طبیعی ), 5(3), 29-44. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=243807Vancouver : کپی

فدایی شهربانو، ارزانی حسین، آذرنیوند حسین، نهضتی غلامعلی، کابلی سیدحسن، امیری فاضل. مدل شایستگی مرتع از جنبه زنبورداری با استفاده از GIS (مطالعه موردی: مراتع طالقان). سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی ( کاربرد سنجش از دور و GISدر علوم منابع طبیعی ). 1393 [cited 2021April15];5(3):29-44. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=243807IEEE : کپی

فدایی، ش.، ارزانی، ح.، آذرنیوند، ح.، نهضتی، غ.، کابلی، س.، امیری، ف.، 1393. مدل شایستگی مرتع از جنبه زنبورداری با استفاده از GIS (مطالعه موردی: مراتع طالقان). سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی ( کاربرد سنجش از دور و GISدر علوم منابع طبیعی ), [online] 5(3), pp.29-44. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=243807>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 110 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی