برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير سبک هاي آموزش (مداخله اي، تعاملي، غير مداخله اي) بر ميزان خودکارآمدي دانش آموزان دختر پايه دوم متوسطه در سا ل تحصيلي 91-90

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 
چکیده: 

هدف اين پژوهش بررسي تاثير سبک هاي مختلف آموزش (مداخله اي، تعاملي، غير مداخله اي) بر ميزان خودکارآمدي دانش آموزان دختر پايه دوم متوسطه در درس فيزيک 2 است. روش تحقيق نيمه آزمايشي با طرح (پيش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل) است. جامعه آماري متشکل از کليه دانش آموزان دختر سال دوم رشته رياضي فيزيک دوره متوسطه است که تعداد کل آنها 420 نفر است. نمونه آماري اين پژوهش 60 نفر است که با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي از جامعه آماري مورد نظر انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه استاندارد سنجش خودکارآمدي شرر و همکاران است. روايي اين پرسشنامه در پژوهش هاي قبلي در حد قابل قبول گزارش شده بود. در اين پژوهش نيز براي سنجش پايايي از روش آلفاي کرونباخ استفاده شد و ميزان آن 0.78 محاسبه گرديد. روش تجزيه و تحليل آماري در اين پژوهش عبارت است از شاخص هاي آمار توصيفي و آزمون آمار استنباطي تحليل واريانس يک طرفه و آزمون تعقيبيLSD  است. يافته هاي پژوهش نشان دادکه به طور کلي بين ميزان خودکارآمدي دانش آموزان گروه هاي آزمايش و گواه تفاوت معناداري وجود دارد (P=0.002 و 5.441= (56 و F3) و خودکارآمدي دانش آموزان از طريق سبک هاي آموزش تعاملي و مداخله اي افزايش يافته است. به علاوه سبک هاي مختلف آموزش اثرات متفاوتي بر مولفه هاي خودکارآمدي شامل تمرکز بر هدف، تعمق در هدف، انگيزش دروني، توانايي حل مساله و خودارزشيابي دانش آموزان داشته است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

معتمدی، ا.، و یوسف زاده، م. (1394). بررسی تاثیر سبک های آموزش (مداخله ای, تعاملی, غیر مداخله ای) بر میزان خودکارآمدی دانش آموزان دختر پایه دوم متوسطه در سا ل تحصیلی 91-90. پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی), 12(18 (پیاپی 45)), 93-107. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=243793Vancouver : کپی

معتمدی اعظم، یوسف زاده محمدرضا. بررسی تاثیر سبک های آموزش (مداخله ای, تعاملی, غیر مداخله ای) بر میزان خودکارآمدی دانش آموزان دختر پایه دوم متوسطه در سا ل تحصیلی 91-90. پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی). 1394 [cited 2021April12];12(18 (پیاپی 45)):93-107. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=243793IEEE : کپی

معتمدی، ا.، یوسف زاده، م.، 1394. بررسی تاثیر سبک های آموزش (مداخله ای, تعاملی, غیر مداخله ای) بر میزان خودکارآمدی دانش آموزان دختر پایه دوم متوسطه در سا ل تحصیلی 91-90. پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی), [online] 12(18 (پیاپی 45)), pp.93-107. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=243793>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 130 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی