5 SID.ir | بررسي علل افزايش ورود زنان به دوره هاي کارشناسي ارشد از منظر تمايلات شغلي افراد و ميزان برآورده شدن آن از طريق برنامه هاي درسي دوره ها
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

بررسي علل افزايش ورود زنان به دوره هاي کارشناسي ارشد از منظر تمايلات شغلي افراد و ميزان برآورده شدن آن از طريق برنامه هاي درسي دوره ها

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 
چکیده: 

هدف کلي اين پژوهش بررسي تاثير تمايلات شغلي بر افزايش ورود زنان به دوره هاي کارشناسي ارشد و ميزان برآورده شدن آن از طريق برنامه هاي درسي دوره ها در دانشگاه اصفهان است. روش پژوهش توصيفي پيمايشي است. ابزار استفاده شده پرسشنامه محقق ساخته و مصاحبه نيمه سازمان يافته است که روايي آنها از طريق متخصصان و پايايي پرسشنامه از طريق ضريب آلفاي کرونباخ محاسبه و 0.89 برآورد گرديده است. جامعه آماري اين پژوهش شامل کليه دانشجويان زن سال آخر دوره کارشناسي ارشد دانشگاه اصفهان در سال تحصيلي 91-1390 بوده و حجم نمونه پژوهش با استفاده از فرمول حجم نمونه کوکران 254 نفر برآورد شده است. يافته هاي کمي بيانگر معنادار نبودن عامل دستيابي به شغل در ورود به دوره کارشناسي ارشد بوده اما نتايج مصاحبه با يافته هاي پرسشنامه همسو نيست. همچنين يافته ها نشان داد که دانشجويان با وضعيت اقتصادي ضعيف بيشتر از دانشجويان با شرايط اقتصادي خوب تمايل داشتند که با هدف دستيابي به شغل ادامه تحصيل دهند. نتايج کمي در رابطه با ميزان برآورده شدن انتظارات از طريق برنامه درسي نشانگر آن بوده که برنامه درسي انتظارهاي دانشجويان را برآورده نکرده است که با نتايج مصاحبه ها همسو است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 70
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی