برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارزشيابي کتاب علوم اجتماعي سال اول راهنمايي از لحاظ رعايت ويژگي ها و معيارهاي مطلوب کتاب درسي از نظر معلمان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم تربیتی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران
 
چکیده: 

اين مطالعه با هدف ارزشيابي کتاب علوم اجتماعي سال اول راهنمايي از لحاظ رعايت ويژگي ها و معيارهاي مطلوب کتاب درسي از نظر معلمان انجام شده است. جامعه آماري اين پژوهش، معلمان علوم اجتماعي سال اول راهنمايي شهر کرمان شامل 120 نفر بودند و نمونه آماري به صورت سرشماري، برابر با جامعه آماري در نظر گرفته شد که نهايتا 105 نفر از معلمان پرسشنامه را تکميل کردند. در اين پژوهش از روش توصيفي - پيمايشي استفاده شد و ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه اي بود که بر اساس معيارهاي 20 گانه مطلوب کتاب درسي تهيه شد و پايايي اين ابزار با روش آلفا کرونباخ مقدار 0.91 به دست آمد. آزمون آماري به کارگرفته شده آزمون t تک نمونه اي و آزمون ناپارامتريک رتبه اي دبيليو کندال براي تحليل پاسخ ها و رتبه بندي معيارها بوده است. اين پژوهش به جهت پاسخ گويي به 4 سوال در رابطه با معيارهاي تناسب محتوا با اهداف، رعايت اصول برنامه ريزي درسي، رعايت اصول روانشناسي يادگيري و نهايتا رتبه بندي معيارها، طراحي شده است. يافته ها نشان داد که تطابق با اهداف آموزشي، تقريبا در حد مطلوبي در کتاب علوم اجتماعي رعايت شده است و اصول برنامه ريزي درسي و اصول روانشناسي يادگيري درحد متوسطي رعايت شده است. رتبه بندي ميزان رعايت معيارها نشان داد که از نظر جامعه معلمان، معيار «ارتباط مطالب ارائه شده با زندگي روزمره و محيط اجتماعي» بيشترين و معيار فراهم نمودن فرصت هايي براي فعاليت فوق برنامه در خارج کلاس کم ترين ميزان رعايت را در کتاب علوم اجتماعي سال اول راهنمايي نشان مي دهند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 76 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی