برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

رابطه بين ابعاد استاد اثربخش از ديدگاه دانشجويان با سبک هاي يادگيري آنها

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم تربیتی، واحد اصفهان، خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
 
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه ابعاد استاد اثربخش از ديدگاه دانشجويان با سبک هاي يادگيري دانشجويان کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان در سال تحصيلي 92-91 به روش توصيفي - تبييني انجام گرفت. حجم جامعه مشتمل بر 3548 نفر دانشجويان کارشناسي ارشد بودند که با استفاده از جدول مورگان 346 نفر آنها با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب شدند. ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته ابعاد استاد اثربخش در چهار حيطه (ويژگي هاي شخصيتي، مديريت کلاس درس، فرايند تدريس، ويژگي هاي دموگرافيک) با 89 گويه و پرسشنامه سبک هاي يادگيري کلب شامل 12 سوال بود. براي تعيين روايي پرسشنامه ابعاد استاد اثربخش از روايي صوري و محتوايي و براي برآورد پايايي پرسشنامه از ضريب آلفاي کرونباخ استفاده شد که پايايي آن 0.96 محاسبه شد. پايايي پرسشنامه سبک هاي يادگيري کلب 0.79 محاسبه شده است. تجزيه و تحليل داده هاي پژوهش در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي انجام گرفت. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده ها نشان داد که ويژگي هاي شخصيتي استاد، ويژگي هاي مديريت کلاس درس استاد و ويژگي هاي فرايند تدريس با نوع سبک هاي يادگيري دانشجويان ارتباط دارد. ولي، بين ويژگي هاي دموگرافيک استاد با سبک هاي يادگيري دانشجويان ارتباط معنادار آماري وجود ندارد. همچنين، بين ويژگي هاي استاد اثربخش با سبک هاي يادگيري دانشجويان ارتباط معنادار آماري ديده شد. علاوه بر آن، نتايج بيانگر آن بود که بين سبک هاي يادگيري دانشجويان و ويژگي هاي استاد اثربخش به تفکيک جنس و دانشکده از لحاظ آماري تفاوتي وجود ندارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 97 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی