برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1392 , دوره  2 , شماره  6 ; از صفحه 55 تا صفحه 64 .
 
عنوان مقاله: 

شناسايي محرک ها و امکان سنجي به کارگيري رويکرد اعيان سازي در بافت هاي فرسوده (نمونه مطالعاتي: محله ابيوردي در شهر شيراز)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

بافت هاي فرسوده و رهاشده شهري، چه در درون شهرها و چه در حاشيه آن ها، از مسائل و معضلات غيرقابل چشم پوشي شهرهاي امروزي به شمار مي آيند. بافت هاي شهري با گذر زمان به ميزان زيادي کيفيت خود را از دست مي دهند و جريان زندگي در آن ها با مشکلات فراواني روبرو مي شود. عدم توجه به اين بافت ها، سبب گسترش شهرها به سمت اطراف شده و هزينه هاي هنگفتي را دربر خواهد داشت. لذا به منظور پيشگيري از عواقب نامطلوب و گاه غيرقابل جبران اين معضل فراگير، مداخله صحيح در بافت هاي فرسوده و رهاشده شهري و نوسازي آن ها ضروري است. اما اغلب نوسازي هاي شهري درعين حال که ضروري هستند و منافع بسياري دربر دارند، برخي نگراني ها و آثار نامطلوب را به ويژه درزمينه اجتماعي در پي دارند. يکي از صورت هاي نوسازي شهري «اعيان سازي» است که برخي صاحب نظران آن را مثبت و برخي نيز منفي دانسته اند. بنابراين در اين مقاله سعي بر آن است تا باهدف ايجاد تغييرات کالبدي و ارتقاي کيفيت سطح زندگي با استفاده از فرايند اعيان سازي و براي روشن شدن موضوع به تعريف اعيان سازي پرداخته و ابعاد مختلف آن بررسي مي شود. سپس به بررسي و مطالعه ادبيات مربوطه و تجربيات جهاني از اعيان سازي و معيارها و شاخص هاي تاثيرگذار بر آن پرداخته تا بتوان با استقرار آن ها در چارچوب يک مدل سنجش مناسب به ارزيابي سطح کيفيت سکونت در محدوده موردمطالعه و ميزان رضايتمندي ساکنين از محيط سکونتشان پرداخت. روش انجام اين تحقيق بر مبناي تکنيک تحليل رگرسيوني چند متغيره سلسله مراتبي و مدل مورداستفاده در فرايند تحليل نيز به مدل تجربي سنجش کيفيت محيط سکونت موسوم است. اين مدل داراي ساختاري سلسله مراتبي بوده و متشکل از معيارها و جزء معيارهايي است که در سطوح مختلف آن قرار مي گيرند. در اين ميان جزء معيارهاي سطح آخر مدل، مبناي تنظيم پرسشنامه تحقيق قرار گرفته و بر اساس ميزان رضايتمندي يا نارضايتي ساکنين محيط موردنظر امتيازدهي شدند. درنهايت پس از انجام تحليل هاي آماري مناسب، سطح کيفي سکونت در محدوده موردمطالعه در حد متوسطي ارزيابي و وجود رابطه معني داري بين معيارها و جزء معيارهاي واقع در سطوح مختلف مدل با متغير وابسته کيفيت محيط سکونت تاکيد شد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
بازدید یکساله 571 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی