برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1392 , دوره  2 , شماره  6 ; از صفحه 29 تا صفحه 42 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي و تحليل مولفه هاي تاثيرگذار بر سرزندگي از ديدگاه تعاملات اجتماعي در ارزيابي عملکرد فضاهاي عمومي شهري (نمونه مطالعاتي: محدوده پارکينگ شهرداري کرمانشاه)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، گروه معماری، همدان
 
چکیده: 

توجه به فضاي شهري به عنوان يک ضرورت در برنامه هاي توسعه شهري قرار داده شده است. شناسايي محيطي سرزنده ملزم به برقراري ارتباط منطقي و در مسيري هدايت شده بين افراد است. بدون لحاظ نمودن عوامل اجتماعي در هر جامعه، استراتژي هاي توسعه شهري پايدار نخواهد توانست در برنامه ريزي فضايي محقق شود. يکي از مولفه هاي اصلي پايداري اجتماعي، حضور شهروندان در فضاهاي شهري به منظور انجام فعاليت هاي اجتماعي انتخابي آنان است که اساسي ترين رکن سرزندگي اجتماعي نيز محسوب مي شود. ايجاد سرزندگي اجتماعي در فضاهاي شهري موضوعي است که در اغلب شهرهاي کشورمان ناديده گرفته مي شود. فضاهاي عمومي شهري بدون هيچ گونه بار معنايي و اجتماعي به حيات خود ادامه مي دهند و اين امر باعث تشديد بحران هويت آن ها شده است. مقاله حاضر تلاشي است در جهت بررسي و شناسايي جنبه هاي مختلف سرزندگي اجتماعي در فضاهاي عمومي در قالب تحليل يک بستر شهري. متد پژوهش از نوع ترکيبي است که در آن بامطالعه مباني نظري پژوهش در قسمت کيفي، به چارچوب نظري تحقيق در قالب مدلي جامع رسيديم. در ادامه در بخش کمي که براي اعتبار دهي پژوهش و نتايج حاصل از بخش کيفي مورداستفاده قرارگرفته، به مطالعه محدوده پارکينگ شهرداري کرمانشاه پرداخته شده است. درنهايت در قسمت گردآوري داده ها از فن پرسشنامه در باب تدقيق ارتباط بين مفهوم تعاملات اجتماعي و فراهم آوردن شرايط سرزندگي در يک بستر شهري سود جسته است. نتايج حاصل از پژوهش نشانگر اين مدعاست که محيط مورد بررسي، تا حدودي زنده است اما کيفيت لازمه براي سرزندگي را دارا نيست. در ادامه شاخصه هاي به دست آمده از پژوهش را در محدوده مطالعاتي مورد ارزيابي و سنجش قرار مي دهيم.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
بازدید یکساله 621 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی