برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1393 , دوره  7 , شماره  1 ; از صفحه 55 تا صفحه 64 .
 
عنوان مقاله: 

شناسايي و ارزيابي ريسک مخاطرات ناشي از خطوط انتقال برق ولتاژ بالا در مناطق مسکوني با استفاده از روش تجزيه و تحليل حالات شکست و اثرات آن (FMEA)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال
 
چکیده: 

زمينه و هدف: (FMEA) Failure Mode and Effect Analysis تجزيه و تحليل حالات شکست و اثرات آن يکي از شناخته شده ترين تکنيک هاي ايمني سيستم بوده و به طور گسترده بعنوان يک ابزار به منظور شناسايي، بسيار مورد استفاده قرار مي گيرد. هدف از اين مطالعه، کاربرد روش FMEA در شناسايي و ارزيابي ريسک هاي ناشي از خطوط انتقال برق در منطقه مسکوني حصيرآباد شهر اهواز است.
روش بررسي: ابتدا، فرآيند انتقال برق و تجهيزات مورد استفاده در آن، شناسايي و حالات خرابي و شکست تجهيزات که منجر به وقوع ريسک در منطقه مي شود، تعيين گرديد. به منظور اندازه گيري شدت ميدان مغناطيس ناشي از خطوط، از دستگاهEMF TESTER 3D ، استفاده شد. ريسک هاي شناسايي شده، بر اساس پارامترهاي روش FMEA، نمره دهي و براي هر يک،RPN  محاسبه گرديد. در ادامه، به کمک نرم افزار SPSS، سطح ريسک محاسبه و موارد شناسايي شده بر اساس آن اولويت بندي و تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: بيشترين مقادير
RPN به دست آمده مربوط به ريسک هاي بهداشتي بوده و کليه ريسک هاي اين گروه در شرايط اضطراري قرار دارند. بالاترين مقادير مربوط به جزء سيم (از بين رفتن حريم) و جزء خط انتقال برق (عدم رعايت حريم استاندارد) با 360RPN و کمترين مقدار جز سکسيونر با RPN،60  به دست آمد.
نتيجه گيري: با توجه به بالا بودن اکثر ريسک هاي به دست آمده، اقدامات کنترلي بر اساس نظرات کارشناسي در بخش هاي ايمني مربوط به تجهيزات، آموزش اپراتورها، اقدامات نظارتي، در جهت کاهش سطح ريسک ها، ارائه گرديده است
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

جوزی، س.، و جعفرزاده حقیقی فرد، ن.، و افضلی بهبهانی، ن. (1393). شناسایی و ارزیابی ریسک مخاطرات ناشی از خطوط انتقال برق ولتاژ بالا در مناطق مسکونی با استفاده از روش تجزیه و تحلیل حالات شکست و اثرات آن (FMEA). سلامت و محیط زیست, 7(1), 55-64. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=243709Vancouver : کپی

جوزی سیدعلی، جعفرزاده حقیقی فرد نعمت اله، افضلی بهبهانی نگار. شناسایی و ارزیابی ریسک مخاطرات ناشی از خطوط انتقال برق ولتاژ بالا در مناطق مسکونی با استفاده از روش تجزیه و تحلیل حالات شکست و اثرات آن (FMEA). سلامت و محیط زیست. 1393 [cited 2021April23];7(1):55-64. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=243709IEEE : کپی

جوزی، س.، جعفرزاده حقیقی فرد، ن.، افضلی بهبهانی، ن.، 1393. شناسایی و ارزیابی ریسک مخاطرات ناشی از خطوط انتقال برق ولتاژ بالا در مناطق مسکونی با استفاده از روش تجزیه و تحلیل حالات شکست و اثرات آن (FMEA). سلامت و محیط زیست, [online] 7(1), pp.55-64. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=243709. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 391 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی