برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تير 1394 , دوره  9 , شماره  4 ; از صفحه 74 تا صفحه 84 .
 
عنوان مقاله: 

ايجاد نارسايي حاد کبدي تجربي ناشي از تتراکلريد کربن در مدل موش نژاد NMRI

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: ايجاد مدل نارسايي حاد کبدي براي ارزيابي اثرات و بي خطر بودن روش هاي جايگزين پيوند کبد، به کار مي رود. اين مطالعه با هدف تعيين دوز مناسب تتراکلريد کربن براي ايجاد نارسايي حاد کبدي در موش نژاد NMRI انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه ابتدا در 5 گروه موش 6 تايي، تتراکلريد کربن محلول در روغن زيتون با دوزهاي مختلف (به ميزان 0.5، 1، 1.5، 2، 2.5 ميلي ليتر به ازاي هر کيلوگرم وزن) به صورت داخل صفاقي تزريق گرديد. پس از 24 ساعت سطح سرمي آنزيم هاي کبد و وضعيت بافت کبد ارزيابي شد. براي بررسي ميزان زنده ماني موش ها، تتراکلريد کربن با مقادير ذکرشده به 6 گروه موش جديد تزريق و اين حيوانات طي 4 روز مورد مشاهده قرار گرفتند. جهت بررسي تاثير سم در روزهاي بعد، دوز تعيين شده به 24 موش جديد تزريق و ارزيابي هاي بافتي و سرمي تکرار شد.
يافته ها: با افزايش دوز تتراکلريد کربن، سطح سرمي آنزيم هاي کبدي و درجه آسيب بافت کبدي افزايش يافت. مقادير بيش از يک ميلي ليتر بر کيلوگرم تتراکلريد کربن باعث ايجاد آسيب حاد کبدي شد. همچنين در ميزان يک ميلي ليتر بر کيلوگرم، مرگ و ميرکم و در مقادير بيش از 2ميلي ليتر بر کيلوگرم، مرگ و مير شديد بود. در تزريق تتراکلريد کربن (با دوز 1.5 ميلي ليتر بر کيلوگرم)، حداکثر افزايش آنزيم هاي کبدي، 24 ساعت بعد ايجاد شد که به تدريج کاهش يافت. درجه آسيب کبدي در روزهاي بعد از تزريق، تقريبا تا روز چهارم يکسان بود، ولي از 72 ساعت به بعد، فاز رژنراسيون کبدي آغاز گرديد.
نتيجه گيري: طبق نتايج اين مطالعه، تزريق داخل صفاقي تتراکلريد کربن (با دوز 1.5 ميلي ليتر بر کيلوگرم) در يک نوبت، مي تواند دوز مناسبي براي ايجاد مدل نارسايي حاد کبدي در موش نژاد
NMRI باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

زارع، ح.، و جمشیدی، ش.، و پیریایی، ع.، و دهقان، م.، و ساسانی، ف.، و مولائی، ص.، و نصیری، ف.، و صدیق، ن. (1394). ایجاد نارسایی حاد کبدی تجربی ناشی از تتراکلرید کربن در مدل موش نژاد NMRI. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم, 9(4), 74-84. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=243696Vancouver : کپی

زارع حسین، جمشیدی شهرام، پیریایی عباس، دهقان محمدمهدی، ساسانی فرهنگ، مولائی صدیقه، نصیری فاطمه، صدیق نادر. ایجاد نارسایی حاد کبدی تجربی ناشی از تتراکلرید کربن در مدل موش نژاد NMRI. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم. 1394 [cited 2021April11];9(4):74-84. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=243696IEEE : کپی

زارع، ح.، جمشیدی، ش.، پیریایی، ع.، دهقان، م.، ساسانی، ف.، مولائی، ص.، نصیری، ف.، صدیق، ن.، 1394. ایجاد نارسایی حاد کبدی تجربی ناشی از تتراکلرید کربن در مدل موش نژاد NMRI. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم, [online] 9(4), pp.74-84. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=243696>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 104 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی