برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تير 1394 , دوره  9 , شماره  4 ; از صفحه 55 تا صفحه 63 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ميزان دسترسي و استفاده از خدمات بهداشت دهان و دندان و ارتباط آن با سلامت دهان و دندان کودکان 7-6 ساله در استان قم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: بهداشت دهان و دندان، نقش مهمي در تامين و ارتقاي سطح سلامتي جامعه دارد. مطالعه حاضر با هدف تعيين ميزان دسترسي به خدمات بهداشت دهان و دندان و تاثير آن بر سلامت دهان و دندان در کودکان 7- 6 سال شهر قم انجام شد.
روش بررسي: اين مطالعه به روش توصيفي - مقطعي در سال 1391 بر روي تعداد 281 نفر از کودکان استان قم انجام گرفت. روش نمونه گيري از نوع طبقه بندي شده و از بين کودکان روستايي و شهري بود. داده ها به وسيله چک ليست جمع آوري و با استفاده از مدل رگرسيون لجستيک تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها:
%56.2 از نمونه ها پسر و مابقي دختر بودند. 88.6% در شهر و %11.4 در روستا سکونت داشتند. ميانگين و انحراف معيار شاخص پوسيدگي دندان هاي شيري (dmft) و شاخص نسبت پوسيدگي دندان هاي شيري (dmft ratio)، به ترتيب برابر 6.04±3.86 و %35.91±23.62 بود. از بين کل افراد مورد بررسي، 173 نفر (%61.2) داراي سابقه استفاده از خدمات دندانپزشکي و 167 نفر (561.9) سابقه دسترسي به خدمات را داشتند. بين استفاده از خدمات بهداشت دهان و دندان با متغيرهاي dmft، وضعيت اجتماعي - اقتصادي و دسترسي به خدمات، ارتباط معني داري وجود داشت. بين نوع خدمات دريافتي و وضعيت اجتماعي – اقتصادي نيز ارتباط معني دار بود.
نتيجه گيري: نتايج مطالعه حاضر نشان داد با توجه به رايگان نبودن خدمات درماني دندانپزشکي در ايران، مي توان بعضي از موانع استفاده از خدمات، به ويژه نقش خدمات پيشگيري را از طريق افزايش دسترسي افراد به خدمات در روستاها و شهرها، همچنين افزايش سطح آگاهي والدين در ارتباط با اهميت دندان هاي شيري در سلامت دندان هاي دائمي و سلامت جسمي کودکان کاهش داد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 131 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی