برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1382 , دوره  37 , شماره  59 ; از صفحه 115 تا صفحه 119 .
 
عنوان مقاله: 

وضعيت اجتماعي اقتصادي و تركيب جمعيتي منطقه شمال غرب تبريز - 1379

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*
 
چکیده: 
زمينه و اهداف: اطلاعات جمعيت شناختي پايه و اساس برنامه ريزيهاي بهداشتي درماني را تشكيل ميدهد. اين مطالعه براي تعيين وضعيت موجود ساختار جمعيتي و وضعيت اقتصادي اجتماعي طراحي گرديد. روش بررسي: اين مطالعه توصيفي مقطعي در منطقه شمال غرب با جمعيتي بالغ بر 230000 نفر انجام شد. بعد از سرشماري اوليه با روش نمونه گيري تصادفي سيستماتيك، 1017 خانوار انتخاب و تيمهاي پرسشگري بعد از اجراي پره تست با مراجعه به منازل و تكميل پرسشنامه دادههاي جمعيتي را جمع آوري كردند. سپس اطلاعات با EPI6 تجزيه و تحليل گرديد. يافته ها: از 4225 نفر، 50/4% مرد، 24/8% از افراد بالاي بيست سال كاملاً بيسواد و 29/8% فاقد مدرك تحصيلي ابتدايي بودند. جمعيت زير يك سال 3/1% محاسبه گرديد. 96/2% افراد بالاي 6 و زير 16 سال بررسي شده دانش آموز بودند. 73% خانوارها مالك منازل محل زندگي خود بوند. مهمترين منبع درآمد خانواده هاي تحت بررسي حقوق دولتي (26/1%)، كارگري (18/1%) و فروشندگي (12/3%) بود. نتيجه گيري: عليرغم آنكه ميانگين سني 28/2 سال به نحوي نشانگر بحران شديد جمعيت جوان ميباشد. جمعيتهاي زير 5 و 15 سال نسبت به 4 سال قبل كاهش يافته است. يعني رقم ميزان مرگ خام 4/2 درصد هزار جمعيت از رقم متعلق به سال 1998 پايينتر ميباشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

نقیلی، ب.، و خوش باطن، م.، و شهبازی، ع.، و فخاری، ع.، و ابراهیمی ممقانی، م.، و عطایی، ف. (1382). وضعیت اجتماعی اقتصادی و ترکیب جمعیتی منطقه شمال غرب تبریز - 1379. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز, 37(59), 115-119. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=243Vancouver : کپی

نقیلی بهروز، خوش باطن منوچهر، شهبازی عباس، فخاری علی، ابراهیمی ممقانی مهرانگیز، عطایی فرناز. وضعیت اجتماعی اقتصادی و ترکیب جمعیتی منطقه شمال غرب تبریز - 1379. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1382 [cited 2021April12];37(59):115-119. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=243IEEE : کپی

نقیلی، ب.، خوش باطن، م.، شهبازی، ع.، فخاری، ع.، ابراهیمی ممقانی، م.، عطایی، ف.، 1382. وضعیت اجتماعی اقتصادی و ترکیب جمعیتی منطقه شمال غرب تبریز - 1379. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز, [online] 37(59), pp.115-119. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=243>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
بازدید یکساله 71 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی