برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1393 , دوره  4 , شماره  13 ; از صفحه 9 تا صفحه 22 .
 
عنوان مقاله: 

رابطه بين هوش هيجاني با سلامت رواني در نوجوانان بزهکار و عادي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

تحقيق حاضر رابطه هوش هيجاني با سلامت عمومي را در نوجوانان بزهکار و عادي مورد بررسي و تحقيق قرار داده است. جامعه آماري شامل کليه نوجوانان بزهکار ساکن در کانون هاي اصلاح تربيت و نوجوانان عادي کشور ايران مي باشد. روش پژوهش از نوع علي- مقايسه اي مي باشد. در اين پژوهش با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي از پنج منطقه غرب، شرق، شمال، جنوب و مرکز ايران، تعداد 339 نفر (161 نوجوان غيربزهکار و 178 نوجوان بزهکار) انتخاب شدند و به آزمون هاي هوش هيجاني شاته پرسشنامه سلامت عمومي گلدبرگ پاسخ دادند. داده ها با استفاده از آزمون همبستگي پيرسون، تحليل رگرسيون چندمتغيري و t مستقل تجزيه و تحليل شدند. نتايج نشان داد که بين ابعاد هوش هيجاني با ابعاد سلامت روان در نوجوانان عادي و بزهکار رابطه معکوس و معني دار وجود دارد. همينطور تحليل رگرسيون حاکي از وجود همبستگي چندگانه معني دار بين ابعاد هوش هيجاني با سلامت رواني در گروه عادي بود که از ميان مولفه هاي هوش هيجاني بکارگيري هيجان بهترين پيش بيني کننده سلامت رواني نوجوانان بود. نتايج مقايسه ميانگين هاي دو گروه نيز نشان مي دهد که نوجوانان بزهکار نمرات بيشتري در ابعاد بيماري هاي رواني و نمرات کمتري در ابعاد هوش هيجاني کسب کردند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 401
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی