برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
شهريور 1382 , دوره  23 , شماره  1 ; از صفحه 69 تا صفحه 89 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير عصاره هاي خرزهره (Nerium oleander)، اسطوخدوس (Lavandula officinalis) و آنغوزه (Ferula assafoetida) بر شاخص هاي تغذيه اي حشرات كامل شپشه آرد (Tribolium castaneum)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

در اين تحقيق براي ارزيابي تاثير عصارهاي الكلي برگ و گل (قرمز و سفيد) خرزهره، برگ اسطوخدوس و صمغ آنغوزه روي شپشه آرد، آزمايشهايي براي اندازه گيري شاخص هاي تغذيه شامل نرخ رشد نسبي، نرخ مصرف نسبي، شاخص بازدهي تبديل غذاي بلعيده شده و شاخص بازدارندگي تغذيه طراحي شد. تيمارها به روش ديسك آردي و در شرايط كنترل شده در دماي28±1  درجه سانتي گراد و طوبت نسبي 70-80 درصد و در شرايط تاريكي ارزيابي شدند. پس از اين كه از هر عصاره به همراه شاهد غلظت هاي 30، 60، 90، 120 و 150 ميكروليتر بر ديسك تهيه شد، تعداد 10 عدد حشره كامل جفتگيري نكرده روي هر ديسك قرار داده شد. پس از گذشت سه روز از شروع آزمايش شاخصهاي تغذيه اي اندازه گيري شدند. نتايج نشان داد كه عصاره صمغ آنغوزه داراي بالاترين تاثير بوده و نرخ رشد نسبي و نرخ مصرف نسبي را در حشرات كامل به طور معني داري كاهش داده است. اين نرخها در عصاره فوق در غلظت 150 ميكروليتر بر ديسك به ترتيب به 0.005 و 0.032 ميلي گرم در روز رسيد. اما در غلظت مشابه، بين عصاره هاي برگ و گلهاي سفيد و قرمز خرزهره و برگ اسطوخدوس تفاوت معني داري مشاهده نشد. همچنين عصاره صمغ آنغوزه در غلظت 150 ميكروليتر بر ديسك شاخص بازدهي تبديل غذاي بلعيده شده را در مقايسه با ساير عصاره ها به طور معني داري كاهش داد. اين شاخص در غلظت فوق به پايين ترين حد خود يعني 13.33 درصد رسيد. درحالي كه در غلظت مشابه بين ساير عصاره ها داراي تفاوت معني داري مشاهده نشد. عصاره صمغ آنغوزه به طور معني داري نسبت به ساير عصاره ها داراي بالاترين تاثير روي شاخص بازدارندگي تغذيه بود، به طوري كه اين شاخص را در غلظت 150 ميكروليتر بر ديسك تا 87.33 درصد رساند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

محرمی پور، س.، و ناظمی رفیع، ج.، و مروتی، م.، و طالبی، ع.، و فتحی پور، ی. (1382). تاثیر عصاره های خرزهره (Nerium oleander), اسطوخدوس (Lavandula officinalis) و آنغوزه (Ferula assafoetida) بر شاخص های تغذیه ای حشرات کامل شپشه آرد (Tribolium castaneum). نامه انجمن حشره شناسی ایران, 23(1), 69-89. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=2308Vancouver : کپی

محرمی پور سعید، ناظمی رفیع جواد، مروتی محسن، طالبی علی اصغر، فتحی پور یعقوب. تاثیر عصاره های خرزهره (Nerium oleander), اسطوخدوس (Lavandula officinalis) و آنغوزه (Ferula assafoetida) بر شاخص های تغذیه ای حشرات کامل شپشه آرد (Tribolium castaneum). نامه انجمن حشره شناسی ایران. 1382 [cited 2021June17];23(1):69-89. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=2308IEEE : کپی

محرمی پور، س.، ناظمی رفیع، ج.، مروتی، م.، طالبی، ع.، فتحی پور، ی.، 1382. تاثیر عصاره های خرزهره (Nerium oleander), اسطوخدوس (Lavandula officinalis) و آنغوزه (Ferula assafoetida) بر شاخص های تغذیه ای حشرات کامل شپشه آرد (Tribolium castaneum). نامه انجمن حشره شناسی ایران, [online] 23(1), pp.69-89. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=2308. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 156 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی