برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثرات اجتماعي - اقتصادي به کارگيري دو نوع نظام آبياري (سنتي و نوين) در جامعه کشاورزان، مطالعه موردي بخش کهک استان قم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
توسعه فناوري هاي جديد آبياري، يکي از راه حل هاي مهم براي تطابق با بحران آب به ويژه در خشکسالي اخير است. در اين راستا طي چند سال گذشته، کاريرد فناوري هاي فوق الذکر به منظور بهبود راندمان آب کشاورزي در ايران، توسعه يافته است. ايران در نواحي خشک و نيمه خشک قرار دارد. مطالعه دقيق خصوصيات نظام آبياري در اين نواحي و عوامل موثر برآن مي تواند زيربناي مناسبي جهت برنامه ريزي هاي محلي و ناحيه اي فراهم آورد. اين تحقيق با هدف مقايسه تاثيرات اقتصادي و اجتماعي به کارگيري دو نوع سيستم آبياري سنتي و نوين در جامعه کشاورزان صورت گرفته است. نوع تحقيق کاربردي - توسعه اي و روش آن توصيفي - همبستگي مي باشد. جامعه آماري اين تحقيق کشاورزان استفاده کننده از شبکه هاي نوين آبياري و کشاورزان سنتي در بخش کهک استان قم هستند. با استفاده از فرمول کوکران از تعداد 1743 خانوار کشاورز و وجود 129خانوار اجراکننده روش هاي نوين، 110 خانوار کشاورز سنتي نيز در حجم نمونه استفاده شدند. روايي پرسشنامه از طريق اعضاي هيات علمي دانشگاه اصفهان و کارشناسان جهاد کشاورزي پس از چند مرحله اصلاح و بازنگري بدست آمد. پايايي ابزار پژوهش نيز با انجام آزمون مقدماتي از طريق تکميل 30 پرسشنامه مورد تاييد قرار گرفت و ضريب آلفاي کرونباخ (a) براي بخش هاي مختلف 89 محاسبه شد. نتايج حاصل ازپژوهش نشان مي دهد ارتباط معناداري بين تاثيرات اقتصادي و اجتماعي با روش هاي سنتي و نوين آبياري وجود دارد. ميزان t در روش سنتي در زمينه تاثير اقتصادي (2.310-) ودر زمينه تاثير اجتماعي (2.543-) است. اين ميزان در روش نوين در زمينه تاثيرات اقتصادي و اجتماعي به ترتيب (2.224-) و (2.455-) مي باشد، با توجه به منفي بودن ميزان t، ميزان ميانگين تاثيرات اقتصادي و اجتماعي آبياري نوين بيشتر از آبياري سنتي است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

برقی، ح.، و قنبری، ی.، و قاسمی، ر. (1393). اثرات اجتماعی - اقتصادی به کارگیری دو نوع نظام آبیاری (سنتی و نوین) در جامعه کشاورزان, مطالعه موردی بخش کهک استان قم. جغرافیا, 12 (دوره جدید)(40), 207-227. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=227132Vancouver : کپی

برقی حمید، قنبری یوسف، قاسمی رقیه. اثرات اجتماعی - اقتصادی به کارگیری دو نوع نظام آبیاری (سنتی و نوین) در جامعه کشاورزان, مطالعه موردی بخش کهک استان قم. جغرافیا. 1393 [cited 2022January27];12 (دوره جدید)(40):207-227. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=227132IEEE : کپی

برقی، ح.، قنبری، ی.، قاسمی، ر.، 1393. اثرات اجتماعی - اقتصادی به کارگیری دو نوع نظام آبیاری (سنتی و نوین) در جامعه کشاورزان, مطالعه موردی بخش کهک استان قم. جغرافیا, [online] 12 (دوره جدید)(40), pp.207-227. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=227132. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 389 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی