برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

عوامل آموزشي موثر در ارتقاي دانش باغداران استان سـمنان در به کارگيري سيستم هاي آبياري تحت فشار

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
 
چکیده: 
هدف کلي اين تحقيق بررسي دانش باغداران استان سمنان در به کارگيري سيستم هاي آبياري تحت فشار بود. اين مطالعه از جنبه هدف از نوع کاربردي و به لحاظ روش، توصيفي- همبستگي بود و براي جمع آوري اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده گرديد. روايي ظاهري و محتوايي پرسشنامه نيز با کسب نظرات متخصصان ترويج کشاورزي و آبياري و اعمال اصلاحات لازم بدست آمد. همچنين براي تعيين پايايي پرسشنامه، عمليات پيش آزمون در خارج از جامعه اصلي در مورد 30 نفر از باغداران مجري سيستم هاي آبياري تحت فشار در باغات شهرستان سمنان صورت گرفت. ضريب آلفاي کرونباخ براي متغير دانش باغداران در زمينه سيستم هاي آبياري تحت فشار 0.95 محاسبه گرديد. جامعه آماري اين تحقيق شـامل 984 نفر از باغداراني بودند که سيستم هاي آبياري تحت فشار را بکار گرفتند که با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه اين تحقيـق 100 نفر برآورد گرديد. نتايج اين تحقيق نشان داد که متغيرهاي سطح تحصيلات، سابقه فعاليت باغداري، سابقه به کارگيري سيستم آبياري تحت فشار، شرکت در کلاس هاي آموزشي ترويجي، مشاهده فيلم هاي آموزشي ترويجي، تماس با مروجان، مطالعه نشريات ترويجي و بازديد از سيستم هاي آبياري تحت فشار با متغير دانش باغداران در به کارگيري مناسب سامانه هاي آبياري تحت فشار رابطه مثبت و معناداري داشتند. نتايج حاصل از رگرسيون چندگانه گام به گام نيز بيانگر آن بود که متغيرهـــاي پيش بين ميزان تماس با مروجان و ميزان شرکت در کلاس هاي ترويجي 15 درصد از تغييرات متغير وابسته دانش باغداران در به کارگيري مناسب سيستم هاي آبياري تحت فشار را تبيين نمودند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نیک نامی، م.، و عصار، م.، و صبوری، م. (1392). عوامل آموزشی موثر در ارتقای دانش باغداران استان سـمنان در به کارگیری سیستم های آبیاری تحت فشار. پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی, 6(4 (پیاپی 24)), 31-46. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=224361Vancouver : کپی

نیک نامی مهرداد، عصار مریم، صبوری محمدصادق. عوامل آموزشی موثر در ارتقای دانش باغداران استان سـمنان در به کارگیری سیستم های آبیاری تحت فشار. پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی. 1392 [cited 2022January27];6(4 (پیاپی 24)):31-46. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=224361IEEE : کپی

نیک نامی، م.، عصار، م.، صبوری، م.، 1392. عوامل آموزشی موثر در ارتقای دانش باغداران استان سـمنان در به کارگیری سیستم های آبیاری تحت فشار. پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی, [online] 6(4 (پیاپی 24)), pp.31-46. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=224361. 

 
بازدید یکساله 189 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی