برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1392 , دوره  6 , شماره  12 ; از صفحه 1 تا صفحه 13 .
 
عنوان مقاله: 

چالش هاي توسعه آموزش الکترونيکي در نظام آموزش عالي (مطالعه موردي دانشگاه شهيد چمران اهواز)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مهاباد، گروه علوم تربیتی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: آموزش الکترونيکي نوعي استفاده هدف مند از سيستم الکترونيکي و کامپيوتري براي پشتيباني از فرايند يادگيري مي باشد. با توجه به اينکه هدف آموزش الکترونيکي تحول در ابزار ها و روش ها در جهتي است که هر فرد در هر زمان و هر مکان بتواند با امکانات خودش و در زماني که خود مشخص مي کند مشغول يادگيري شود، طرح چالش هاي آموزش الکترونيکي براي هشدار به منظور ايجاد تمرکز بيشتر، انجام پيش بيني لازم، تدارک و سرمايه گذاري مناسب، و تهيه برنامه استراتژيک در سيستم يادگيري اقدامي لازم و براي موفقيت آن ضروري است. هدف پژوهش حاضر بررسي موانع توسعه آموزش الکترونيکي در نظام آموزشي دانشگاه شهيد چمران اهواز بود.
روش بررسي: روش پژوهش در اين مطالعه، روش آميخته با الگوي کيفي، کمي، کيفي بود و با استفاده از مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته به انجام رسيد. نمونه هاي اين تحقيق از
163 نفر از اعضاي هيات علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز، که با روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب شدند، تشکيل گرديده است. روايي و پايايي (0.92) ابزار مورد استفاده در اين تحقيق بررسي و مناسب گزارش شدند. روش آماري به کار گرفته شده براي اين مطالعه، ميانگين ، انحراف استاندارد و تحليل عاملي بوده است.
يافته ها: نتايج نشان داد که عامل مديريتي با ميانگين
4.07، عامل تکنولوژي با ميانگين 4.03، عامل سازماني با ميانگين 3.85، عامل فردي با ميانگين 3.83 به ترتيب بر موانع آموزش الکترونيکي دانشگاه شهيد چمران اهواز موثر بوده اند.
نتيجه گيري: هر يک از عامل هاي بخش نتايج، در آموزش عالي مجازي به صورت ترکيبي در آموزش عالي مهم و موثر مي باشند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 669
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی