نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهمن 1392 , دوره  24 , شماره  11 ; از صفحه 913 تا صفحه 921 .
 
عنوان مقاله: 

رابطه بين سرد مزاجي جنسي و تعارض زناشويي در زنان ساکن شهر يزد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربیتی
 
چکیده: 
پيش زمينه و هدف: اختلالات جنسي، زوجين و به خصوص زنان خانواده را با مشکلات متعددي از جمله تعارض زناشويي و ناسازگاري مواجه مي سازد، از اين رو پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بين سردمزاجي جنسي و تعارض زناشويي در زنان ساکن شهر يزد و به دنبال عوامل چندي که بر تعارضات زناشويي موثرند صورت گرفت.مواد و روش کار: پژوهش از نوع توصيفي همبستگي بود. جامعه آماري شامل همه زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهر يزد در سال 1390 بودند که از اين بين 100 نفر نمونه به صورت در دسترس انتخاب شد. ابزار پژوهش نيز شامل دو پرسشنامه: تعارض زناشويي (MCQ) و سردمزاجي جنسي عشقي و بهرامي بود. داده هاي بدست آمده از آزمودني ها پس از اجرا نمره گذاري شد و به منظور تجزيه و تحليل از نرم افزار spss18، روش هاي آمار توصيفي (ميانگين، انحراف معيار) و ضريب همبستگي پيرسون در سطح 0.05 استفاده شد.يافته ها: نتايج نشان داد بين سردمزاجي جنسي زنان و تعارض زناشويي رابطه معني داري وجود دارد (P<0.05) هم چنين بين مدت ازدواج و تعارض زناشويي رابطه معکوس و معني دار (P<0.05) وجود دارد.نتيجه گيري: بر اساس اين يافته ها زنان داراي تعارض زناشويي بالاتر، سردمزاجي بالاتري از خود نشان داده اند، هم چنين تعارض زناشويي در زنان، با گذشت سال هاي بيشتري از ازدواج کاهش مي يابد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مرتضوی، م.، و بخشایش، ع.، و فاتحی زاده، م.، و امامی نیا، س. (1392). رابطه بین سرد مزاجی جنسی و تعارض زناشویی در زنان ساکن شهر یزد. مجله مطالعات علوم پزشکی (مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه), 24(11), 913-921. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=221706Vancouver : کپی

مرتضوی مهناز، بخشایش علیرضا، فاتحی زاده مریم، امامی نیا سعیده. رابطه بین سرد مزاجی جنسی و تعارض زناشویی در زنان ساکن شهر یزد. مجله مطالعات علوم پزشکی (مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه). 1392 [cited 2022July07];24(11):913-921. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=221706IEEE : کپی

مرتضوی، م.، بخشایش، ع.، فاتحی زاده، م.، امامی نیا، س.، 1392. رابطه بین سرد مزاجی جنسی و تعارض زناشویی در زنان ساکن شهر یزد. مجله مطالعات علوم پزشکی (مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه), [online] 24(11), pp.913-921. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=221706. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 351 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی